ირაკლი ბოლღაშვილი


მაცხოვარი
(ვერცხლის გულსაკიდი)


ვერცხლის ჯვარი


მაცხოვარი
(გულსაკიდი)


ანგელოზი
(ვერცხლის გულსაკიდი)

ვერცხლის და ოქროს
გულსაკიდი

ვერცხლის გულსაკიდი

ვერცხლის გულსაკიდი

ვერცხლის გულსაკიდი
აგატის ქვებით

ვერცხლის გულსაკიდი

სააღდგომო კვერცხი
მასალა: სირაქლემას კვერცხი,
სარდიონი, ვერცხლი

ვერცხლის და ოქროს
გულსაკიდი

სააღდგომო კვერცხი
მასალა: სირაქლემას კვერცხი,
სარდიონი, ვერცხლი

 

მაცხოვარი (ვერცხლის გულსაკიდი)
ვერცხლის ჯვარი
მაცხოვარი (გულსაკიდი)
ანგელოზი (ვერცხლის გულსაკიდი)
ვერცხლის და ოქროს გულსაკიდი
ვერცხლის გულსაკიდი
ვერცხლის გულსაკიდი
ვერცხლის გულსაკიდი აგატის ქვებით
ვერცხლის გულსაკიდი
სააღდგომო კვერცხი
მასალა: სირაქლემას კვერცხი, სარდიონი, ვერცხლი
ვერცხლის და ოქროს გულსაკიდი
სააღდგომო კვერცხი
მასალა: სირაქლემას კვერცხი, სარდიონი, ვერცხლი

ავტორის საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელექტრონული ფოსტა: minanqari_23@yahoo.com
მობილური: 599 40 13 96