გიგა იაკობაშვილი


ჯვარცმა
ინკუსტრაცია. 4.0 X 2.5

ღვთისმშობელი ყრმით
მინანქარი. 4.0 X 4.0

ჯვარცმა
ინკუსტრაცია. 3.5 X 2.5

მთავარანგელოზი მიქაელი
მინანქარი. 4.0 X 4.0

მთავარანგელოზი გაბრიელი
ინკუსტრაცია. 3.0 X 3.0

მთავარანგელოზი გაბრიელი
მინანქარი. 4.0 X 4.0

მათე მახარებელი
ინკუსტრაცია. 3.5 X 2.5

წმ. ანდრია პირველწოდებული
მინანქარი. 6.0 X 3.0

იოანე მახარებელი
ინკუსტრაცია. 3.5 X 2.5

მარკოზ მახარებელი
ინკუსტრაცია. 3.5 X 2.5

წმ. მოციქული იაკობი
მინანქარი. 6.0 X 3.0

ლუკა მახარებელი
ინკუსტრაცია. 3.5 X 2.5

წმ. გიორგი
მინანქარი. 2.7 X 2.7

წმ. გიორგი
მინანქარი, ოქრო. 2.7 X 2.0

წმ. გიორგი
მინანქარი. 5.5 X 3.0

წმ. გიორგი
მინანქარი. 4.5 X 4.5

კვერცხის სადგარი
მინანქარი. 8.0 X 8.0

წმ. გიორგი
მინანქარი. 2.7 X 2.5

ტრიპტიხი - წმინდა გიორგი
მინანქარი. 15.0 X 9.0
     
ჯვარცმა
ინკუსტრაცია. 4.0 X 2.5
ღვთისმშობელი ყრმით
მინანქარი. 4.0 X 4.0
ჯვარცმა
ინკუსტრაცია. 3.5 X 2.5
მთავარანგელოზი მიქაელი
მინანქარი. 4.0 X 4.0
მთავარანგელოზი გაბრიელი
ინკუსტრაცია. 3.0 X 3.0
მთავარანგელოზი გაბრიელი
მინანქარი. 4.0 X 4.0
მათე მახარებელი
ინკუსტრაცია. 3.5 X 2.5
წმ. ანდრია პირველწოდებული
მინანქარი. 6.0 X 3.0
იოანე მახარებელი
ინკუსტრაცია. 3.5 X 2.5
მარკოზ მახარებელი
ინკუსტრაცია. 3.5 X 2.5
წმ. მოციქული იაკობი
მინანქარი. 6.0 X 3.0
ლუკა მახარებელი
ინკუსტრაცია. 3.5 X 2.5
წმ. გიორგი
მინანქარი. 2.7 X 2.7
წმ. გიორგი
მინანქარი, ოქრო. 2.7 X 2.0
წმ. გიორგი
მინანქარი. 5.5 X 3.0
წმ. გიორგი
მინანქარი. 4.5 X 4.5
კვერცხის სადგარი
მინანქარი. 8.0 X 8.0
წმ. გიორგი
მინანქარი. 2.7 X 2.5
ტრიპტიხი - წმინდა გიორგი
მინანქარი. 15.0 X 9.0

ავტორის საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელექტრონული ფოსტა: gigaiakobashvili@hotmail.com
მობილური: 599 55 23 94