წმინდანთა სახელების ანბანური საძიებელი

წიგნიდან: „მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიის შეერთებული კალენდარი“
(რედაქტორი: ედიშერ ჭელიძე, თბილისი, 2001 წ.)

   - ა -

აბა - იხ. ამბა

აბდია (ავდა, ევდო) - სპარსელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 31.03; 5.09

აბდია (ავდა) - სპარსეთის ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 16.05

აბდია - წინასწარმეტყველი 22.06; 19.11; 30.12u

აბდიესი - მოწამე 9.04

აბდონი - სპარსეთის მთავარი, მოწამე 30.07

აბენესი - 19.11

აბერკი - იხ. ამბერკი

აბერკო - იხ. ამბერკი

აბესალომი - იხ. პეტრე 11.01

აბიათარი - მღვდელი, ურიაყოფილი 1.10

აბიბო - იხ. აბიბოსი

აბიბოსი - აღმსარებელი, მოწამე 15.01; 13.11; 15.11

აბიბოსი - გამალიელი 2.08 (ნაწილთა პოვნა)

აბიბოსი - დიაკონი, მოწამე 6.09; 2.12

აბიბოსი - მოწამე 29.01

აბიბოსი - ნეკრესელი ეპისკოპოსი, მოწამე 7.05; 12.11; 29.11

აბიბოსი - ხუცესი 26.03

აბიმი - მაკაბელი მოწამე 1.08

აბო - ტფილელი მოწამე 7.01; 8.01

აბრაამი - იხ. აბრაჰამი

აბრატისი - იხ. პროტიოსი

აბრაჰამი - არვილიელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 4.02

აბრაჰამი - დაყუდებული მონაზონი 29.10

აბრაჰამი - კარიელი ეპისკოპოსი 14.02

აბრაჰამი - კრიტელი ეპისკოპოსი 30.01; 6.12

აბრაჰამი - მამათმთავარი 21.08; 9.10; 24.12

აბრაჰამი - მოღვაწე 1.10

აბრაჰამი - სპარსი მღვდელმოწამე 5.02

აბუდიმე (ავუდიმო) - მოწამე 15.07

აბულჰერითი - იხ. იოვანე 14.06

აბუნდი - მოწამე 30.07; 13.08

აბუქი - იხ. ოქი ამბა

აგაბო - იხ. აგაბოსი

აგაბოსი - მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 8.04; 10.04 (აღავო)

აგაბოსი - ისმაიტელი 22.11

აგათანგელოზი - 5.11

აგათანგელოზი (აგათონი) - მოწამე 23.01

აგათეანგელოზი - დამასკელი ეპისკოპოსი, მოწამე 8.02; 9.02

აგათია - ნიკომიდიას დამწვარი დედა 28.12

აგათია - ქალწულმოწამე 5.02

აგათოდორე - მოწამე 28.06; 13.10

აგათოდორე - ქერსონესის ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 6.03; 7.03

აგათოკლია - მოწამე 17.09; 19.09

აგათონი - 5.02

აგათონი - ეგვიპტელი 2.03

აგათონი - რომის პაპი 20.02

აგათონი - იხ. აგათანგელოზი 23.01

აგათონიკე - 1.12

აგათონიკე (აგათონიკო, აგათონიკონი, აგათონიკოსი, აგათონიკო) - მოწამე 18.08; 22.08

აგათონიკე (აღათომიკია, აღათონიკა) - მოწამე 28.06; 13.10

აგათონიკონი - იხ. აგათონიკე 22.08

აგათონიკოსი - იხ. აგათონიკე

აგათოპოდი (აღათიოპი, აღათოპო, აღათოპოდი) - დიაკონი, მოწამე 4.04; 5.04

აგათოპურე - კრიტელი მოწამე 23.01

აგაკი - იხ. აგაპი 10.05; 3.11

აგაკი - იხ. აკაკი

აგაპი - 5.02; 6.03; 14.11; 22.11

აგაპი - მოწამე 24.01; 11.02; 3.03; 15.03; 23.03; 24.03; 3.04; 16.04; 26.04; 4.07; 1.08; 4.08; 17.09; 24.10; 19.08; 20.09; 2.11; 24.11; 3.12

აგაპი (აგაკი) 10.05; 3.11

აგაპი - მოწამე, ბასას ძე 21.08

აგაპი - პალესტინის კესარიელი მოწამე 22.11

აგაპი - სალოანელი მოწამე 1.04; 3.04

აგაპიტე - დიაკონი, მოწამე 10.08

აგაპიტე - რომის პაპი 17.04

აგაპიტე - სინაიდელი ეპისკოპოსი, აღმსარებელი 18.02

აგაპიტონი - იხ. აგაპიტე

აგაპო (აღაპო) - მოციქული, წინასწარმეტყველი 10.04

აგელე - ახალმოწამე 28.10; 3.12

აგია - გუთელი მოწამე, ერისკაცი 26.03

აგლაიოსი - სებასტიელი მოწამე 9.03

აგნე - მოწამე 14.01

აგნი - ხუცესი 26.03

აგნია (აღნი) - ქალწულმოწამე 21.01; 5.07

აგრიპინა - მოწამე 23.06

ადავკტო - იხ. დავიკტი 4.10

ადამი - სინა-რაითელი მამა, მოწამე 14.01

ადარე - მოწამე 2.08

ადრიანე - მოწამე 3.02; 6.03; 10.02; 21.02; 3.03; 26.04; 7.06; 26.08; 24.10; 17.04; 26.08; 28.10; 1.11

აეროზი - ეპისკოპოსი 8.12

აეტი - ამორეველი მოწამე 6.03

აეტი - სებასტიელი მოწამე 9.03

ავაზაკი მორწმუნე - 12.10

ავგუსტა - მოწამე 24.11

ავგუსტინე - 15.06

ავდა - იხ. აბდია 16.05

ავდელა (ავდელი) - მღვდელმოწამე 14.04; 17.04

ავდიესი - მოწამე 9.04

ავდიკი - დიაკონი 10.04

აცდისო - სპარსეთის ეპისკოპოსი, მოწამე 16.05

ავდიფაქსი - მოწამე 6.07

ავიპპა - გუთელი მოწამე, ერისკაცი 26.03

ავკტო - იხ. ავქტი

ავტონომე - იხ. ავტონომოსი

ავტონომოსი (აფტონომე, ავტონომე) - იტალიელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 12.09

ავუდიმო - იხ. აბუდიმე

ავქაბი - ეპისკოპოსი 4.03

ავქსენტი - 14.02; 17.02; 18.04

ავქსენტი (ევქსანტი) - მოწამე 13.12

ავქსიბი (ავქსივი) - კვიპრელი ეპისკოპოსი 17.02; 19.02

ავქტი (ავქტო) - მოწამე 7.11

აზა - დიაკონი 14.04

აზა - მოწამე 15.11; 19.11

აზადანი - მოწამე 10.04

აზარია (ასარია) - მოწამე ყრმა 24.08; 25.08; 15.10; 17.11; 15.12; 17.12; 18.12

აზარია - წინასწარმეტყველი 3.02; 5.02

აზატი - საჭურისი, მოწამე 14.04; 20.11

ათანასე - იხ. ათანასი

ათანასი - ათონელი 5.07

ათანასი - ალექსანდრიელი მთავარეპისკოპოსი, დიდი 18.01; 2.05; 23.08

ათანასი - აღმსარებელი 22.02

ათანასი - ეპისკოპოსი 22.08

ათანასი - ერისმთავარი, მოწამე 18.07

ათანასი - კომენტარი, მოწამე 4.01

ათანასი - კონსტანტინოპოლელი პატრიარქი 24.10; 28.10

ათანასი - კულიზმელი 18.07; 19.07

ათანასი - მელიტინელი მოწამე 7.11

ათანასი - მეტეორის მონასტრის მაშენებელი 20.04

ათანასი - მიდიკიელი 26.10

ათანასი - პარიელი 24.06; 27.06

ათანასი - სებასტიელი მოწამე 9.03

ათანასი - ქრისტიანოპოლელი მთავარეპისკოპოსი 17.05

ათანასი - წიგნისმკითხველი, მოწამე 20.06; 23.06

ათანასი - ხუცი, მოწამე 23.08

ათანასია - 2.03; 9.10

ათანასია - ეგინაში აღსრულებული 18.04

ათანასია - იღუმენია 12.04

ათანასია - მოწამე 31.01; 6.11

ათასი ნიკომიდიელი მოწამე - 7.02

ათასნი - 6.06

ათასსამნი მოწამენი - 31.08

ათასცხრაასოცდაორი წლის კატასტროფაში ამოწყვეტილნი - 12.09

ათენაგენა (ათენაგენი) - ეპისკოპოსი 13.07; 17.07

ათენაგორა - ათენელი აპოლოგეტი 24.07

ათენოდორე - იხ. ათინოდორე

ათინოგენე - მღვდელმოწამე 16.07

ათინოდორე - აღმსარებელი 2.03

ათინოდორე - მოწამე 7.11; 7.12

ათონელნი მამანი - 4.06

აიათალა - მოწამე 1.09

აითალა - მოწამე 2.09; 11.12

აითალე - დიაკონი, მოწამე 1.09; 3.11

აკაკი (აგაკი) - 22.03; 10.05

აკაკი - ათონელი ღირსმოწამე 1.05

აკაკი - ასისთავი, მოწამე 7.05

აკაკი - მელიტინელი ეპისკოპოსი, აღმსარებელი, მღვდელმოწამე 30.03; 31.03; 17.04; 15.09 (ნაწილთა პოვნა)

აკაკი - მორჩილი, „კლემაქსსა“ შინა მოხსენიებული 7.07; 26.11

აკაკი - მოწამე 8.05; 2.06; 28.07; 21.11

აკაკი - სებასტიელი მოწამე 9.03

აკაკი - სინელი 29.11

აკაკი - ხუცესი, მოწამე 19.05

აკაკიოსი - იხ. აკაკი

აკეფსი - მოწამე 11.12

აკეფსიმა - 4.10; 3.11

აკეფსიმა - ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 3.11

აკეფსიმა - მოწამე 10.10

აკეფსიმა - სპარსეთში წამებული 11.12

აკეფსიმე - იხ. აკეფსიმა

აკვიდინოე (აკვიდინო) - იხ. აკინდინოსი

აკვილა - ეპარხოსი 24.03

აკვილა - მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 13.02; 14.07

აკვილა - მოწამე 20.01; 21.01

აკვილა - იხ. აკვილინე

აკვილიანე - იხ. აკვილინე

აკვილინა - მოწამე 13.06

აკვილინა - იხ. აკვილინე

აკვილინე - ეპისკოპოსი 8.06

აკვილინე - მოწამე 18.04; 27.09

აკვილინე - მცირე, მოწამე 7.04

აკვილუთუ - მოწამე 14.05

აკვინდინე - იხ. აკინდინოსი

აკინდინოსი - მოწამე 18.04;

კვინდე - 22.08; 2.11

აკვინდინე - იხ. აკინდინოსი

აკულინე - იხ. აკვილინა

აკულინე - იხ. აკვილინე

აკუტიონი - 21.04

ალანი (ალასი) - გუთელი მოწამე 26.03

ალეგსანდრე - იხ. ალექსანდრე

ალევტინა (ვალენტინა, უალენტინა, უვალენტინნ) - მოწამე პავლეს და 16.07

ალექსანდრა (ალექსანდრია) - მოწამე 20.03

ალექსანდრა - მოწამე (ალექსანდრია) 20.03; 18.05; 6.11

ალექსანდრე - 10.02; 24.03; 26.04

ალექსანდრე - ალექსანდრიელი 18.01; 29.05

ალექსანდრე - გურიისა და სამეგრელოს ეპისკოპოსი 26.10

ალექსანდრე - დაუძინებელთა სავანის დამაარსებელი და წინამძღვარი 23.02; 3.07

ალექსანდრე - ეპისკოპოსი, მოწამე 22.10

ალექსანდრე - თესალონიკელი ახალმოწამე 26.05

ალექსანდრე - თესალონიკელი მოწამე 7.11; 9.11

ალექსანდრე - თრაკიელი მოწამე 25.02

ალექსანდრე - იერუსალიმელი მთავარეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 21.04; 16.05; 12.12

ალექსანდრე - კომანელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 12.08

ალექსანდრე - კონსტანტინოპოლის პატრიარქი 30.08; 20.11

ალექსანდრე - მეთიმნელი ეპისკოპოსი, საკვირველთმოქმედი 30.11

ალექსანდრე - მოწამე 25.01; 28.02; 13.03; 14.03; 15.03; 23.03; 24.03; 9.04; 10.04; 14.05; 20.05; 9.06; 10.06; 6.07; 9.07; 29.07; 11.08; 28.09; 17.12

ალექსანდრე - მღვდელმოწამე 15.03; 2.11

ალექსანდრე - ნეველი 30.08 (ნაწილთა აღმოყვანება); 23.11

ალექსანდრე - ნიკოპოლში წამებული 10.07

ალექსანდრე - პამფილიის პერგიელი მოწამე 1.08

ალექსანდრე - პროსელი ეპისკოპოსი 15.05

ალექსანდრე - რომაელი მოწამე 13.05

ალექსანდრე - რომის პაპი, მღვდელმოწამე 16.03; 29.05

ალექსანდრე - სებასტიელი მოწამე 9.03

ალექსანდრე - ჰრომთა პაპი 29.05

ალექსანდრია - იხ. ალექსანდრა

ალექსანდრიონი - იხ. ალექსანდრე 6.07

ალექსანდროსი - იხ. ალექსანდრე

ალექსი (ალექსიონი) - ღვთის კაცი 17.03; 17.06

ალექსი - მოსკოველი მიტროპოლიტი 12.02; 20.05 (ნაწილთა პოვნა)

ალექსი - მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის სასწაულთმოქმედი 5.10

ალექსი - მოწამე 9.08

ალექსი - მღვდელმონაზონი (შუშანია) - 18.01

ალექსიონი - იხ. ალექსი 17.03

ალვიანე (ოლვიანე) - ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 4.05

ალვიპი (ალიპი) - მოწამე 27.05

ალვიპი - მესვეტე 26.11

ალიმი - მაკაბელი მოწამე 1.08

ალიპი - იხ. ალვიპი 27.05

ალკი - იხ. ალფესი 28.09

ალკისონი - ნიკოპოლისა და ძველი ეპეირის მიტროპოლიტი 28.09

ალფე - იხ. ალფიანე

ალფესი (ალკი) - მოწამე 28.09

ალფესი - კესარიელი წიგნისმკითხველი, მოწამე 18.11

ალფესი - მოციქული, სამოცდაათთაგანი 26.05

ალფიანე (ალფე) - მოწამე 17.11

ალფიოსი - მოწამე 10.05

ამარდალიონი - იხ. არდალიონი

ამბა (აბა) - ამონიოსი, ანტონი, ბუქი, ევლოგი, იოვანე, იოსები, კვიროსი, მარკოზი, მატო, მელიტონი, ოქი, პავლე, პავლე, რაკი, სოფრონი - (იხ. შესაბამის სახელთან)

ამბაკონი - 23.05

ამბაკუმი - მოწამე 6.07

ამბაკუმი - წინასწარმეტყველი 19.06; 28.06; 1.07; 2.12

ამბერკი - მოწამე 26.05; 28.02

ამბერკი - ჰიერაპოლის ეპისკოპოსი, მოციქულთა სწორი, სასწაულთმოქმედი 21.10; 22.10

ამბროზი - იხ. ამბროსი

ამბროსი (ამბროზი, ამფოროსი) - მედიოლანელი ეპისკოპოსი 7.12; 8.12

ამბროსი - აღმსარებელი 16.03

ამბროსი - ოპტინელი 10.10

ამიანე - იხ. მიანე 4.09

ამონა - იხ. ამონიოსი

ამონი - იხ. ამონიოსი

ამონიოსი - 15.03; 4.10

ამონიოსი - ამბა 3.02

ამონიოსი - დიაკონი, მოწამე 1.09

ამონიოსი - ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 11.05

ამონიტე - მელიტინელი მოწამე 7.11

ამორეველი ორმოცდაორი მოწამე - 6.03

ამოსი - წინასწარმეტყველი 15.06; 16.06; 17.06

ამპლია - იხ. ამპლიოსი

ამპლიოსი (ამპლია) - მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 31.10

ამპოლო - იხ. აპოლოსი 10.06

ამფიანე - 1.04; 13.06

ამფიანე - მოწამე 2.04

ამფილოქი - 10.12; 11.12

ამფილოქი - იკონიელი ეპისკოპოსი 19.10; 22.11; 23.11

ამფილოქი - კვიპრელი ეპისკოპოსი 10.12; 11.12

ამფილოქი - მოწამე 23.03

ამფოროსი - იხ. ამბროსი 7.12; 8.12

ამძალონი - 23.05

ანა - 13.06; 25.07; 29.10

ანა - გუთელი მოწამე 26.03

ანა - მოწამე 26.03; 5.07; 8.10; 22.10; 20.11

ანა - ღვთისმშობლის მშობელი 9.09; 25.07; 9.12

ანა - წინასწარმეტყველი 1.02; 3.02; 28.08; 28.09; 9.12

ანანია - 20.02

ანანია - დამასკელი ეპისკოპოსი, მოციქული, სამოცდაათთაგანი, მოწამე 4.01; 1.10; 2.10; 30.12

ანანია - ეფესოს მთავარეპისკოპოსი 1.12

ანანია - მოწამე ყრმა 25.05; 24.08; 15.10; 17.11; 15.12; 17.12; 18.12

ანანია - მღვდელმოწამე 17.04

ანანია - სპარსი მოწამე 1.12

ანანია - ხუცი 26.01; 27.01

ანასია - იხ. ანასტასი 29.09

ანასტასი - 15.03; 15.04

ანასტასი (ანასია) - მოწამე 29.09

ანასტასი - ანტიოქიის პატრიარქი 20.04

ანასტასი - აღმსარებელი 22.02

ანასტასი - ნავპლიოსელი ახალმოწამე 1.02

ანასტასი - ეპისკოპოსი 25.11

ანასტასი - თესალონიკელი ახალმოწამე 8.08

ანასტასი - იერუსალიმელი ეპისკოპოსი 10.02; 1.07

ანასტასი - იოანინელი მღვდელმოწამე 8.07

ანასტასი - მკითხველი, მოწამე 23.06

ანასტასი - მოწამე 8.01; 21.01; 14.04; 15.04; 25.10; 5.12

ანასტასი - სინელი 20.04; 21.04

ანასტასი - სპარსი მოწამე 22.01; 24.01 (ნაწილთა აღმოყვანება); 10.02

ანასტასი - პარამითელი ახალმოწამე 18.11

ანასტასია - 10.03; 7.06; 16.12; 30.11

ანასტასია - აქაიაში აღსრულებული 16.04

ანასტასია - თესალონიკელი მოწამე 30.10

ანასტასია - მოწამე 1.03; 15.04; 22.10; 23.10

ანასტასია - მწვალებლობათა დამხსნელი, დიდმოწამე 22.12

ანასტასია - პატრიკია 10.03

ანასტასია - რომაელი მოწამე 29.10

ანასტასია - ქალწული 12.10

ანატოლე (ანატოლი, ნატალია) - მოწამე 10.02; 21.02; 3.03; 26.04; 7.06; 26.08; 24.10

ანატოლი (ანატოლიო) - 16.12

ანატოლი - კონსტანტინოპოლის პატრიარქი 3.07; 20.11

ანატოლი - მოწამე 23.04; 20.11

ანატოლია - მოწამე 20.03

ანატოლიო - იხ. ანატოლი

ანგეა - სებასტიელი მოწამე 9.03

ანგეა - წინასწარმეტყველი 16.12

ანგელარი - 27.04

ანგელინა - სერბეთის მთავარი 10.12

ანგია - იხ. ანგეა

ანდრეა - 12.06; 10.08; 2.12

ანდრეა - ახლადგამოჩინებული მოწამე 20.10

ანდრეა - კრეტელი მთავარეპისკოპოსი 4.05; 4.06; 4.07

ანდრეა - კრეტელი მოწამე 17.10; 19.10

ანდრეა - კურისტორი, მოწამე 6.09

ანდრეა - მოწამე 15.02; 15.04; 15.05; 18.05; 12.07; 23.09; 28.11

ანდრეა - მხედარი, მოწამე 13.07

ანდრეა - პირველწოდებული, მოციქული 5.03; 6.04; 29.04; 30.06; 22.07; 17.08; 18.08; 10.09; 2.10; 9.10; 28.11; 30.11

ანდრეა - რუბლიოვი, ხატმწერი 4.07

ანდრეა - სტრატილატი (მხედარი), მოწამე 13.07; 19.08

ანდრეა - ქრისტესთვის სალოსი 2.10

ანდრეა - ხუცი, მოწამე 21.09

ანდრეა - იხ. ანდრიანე 10.02; 7.06

ანდრია - იხ. ანდრეა

ანდრიანე - იხ. ადრიანე

ანდრიანო - იხ. ადრიანე

ანდრიონი - იხ. ანდრია

ანდრომახო (ანდრიმახო) - მოწამე 12.10

ანდრონა - 4.11

ანდრონიკე - 2.03; 9.10

ანდრონიკე - კულიზმას წამებული 18.07

ანდრონიკე - მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 17.05; 30.07

ანდრონიკე - მოწამე 27.06; 28.09; 1.10; 12.10; 11.10

ანდრონიკე - მხედარი, მოწამე 6.09

ანეკტო - იხ. ანექტი

ანემპოდისტე - იხ. ანემპოდისტოსი 2.11

ანემპოდისტო - იხ. ანემპოდისტოსი 2.11

ანემპოდისტოსი (ანემპოდისტე, ანემპოდისტო) - მოწამე 2.11

ანექტი (ანეკტო) - მოწამე 10.03

ანთვირე (ანფირი) - რომის პაპი, მღვდელმოწამე 5.08

ანთია - მოწამე, ელევთერ მღვდელმოწამის დედა 15.12

ანთიმიო - მოწამე 26.11

ანთიმო - იხ. ანთიმოზი

ანთიმოზი - ივერიელი 13.06

ანთიმოზი - კეფალენიელი, კურუკლე 4.09

ანთიმოზი - მოწამე 17.10; 19.11

ანთიმოზი - ნიკომიდიელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 3.09

ანთიმოზი - ქიონელი ბერი 15.02

ანთიმოზი - ხუცი 7.06

ანთიმოსი - იხ. ანთიმოზი

ანთიპატრე - იხ. ანთიპატროსი

ანთიპატროსი (ანთიპატრე, ანთიპატრო) - კვიზიკელი მოწამე 28.04; 29.04

ანთისა - იხ. ანთუსა

ანთო - იხ. ანთუსა

ანთუსა - იღუმენია 27.07

ანთუსა - მოწამე 21.02; 22.08; 27.08; 28.08

ანთუსა - რომაელი მოწამე 8.12

ანთუსა - ქალწული 12.04

ანიკიტა - დიდმოწამე 15.09

ანიკიტე - 16.10

ანიკიტე - მოწამე 12.08

ანიკიტე - მელიტინელი მოწამე 7.11

ანიკიტიო - იხ. ანიკიტე

ანიკიტო - იხ. ანიკიტე

ანიკიტოსი - იხ. ანიკიტე (12.08)

ანიმაისი (ანიმაისა, ანმაისი) - გუთელი მოწამე 26.03

ანანია - იხ. ანინე

ანინე - 21.03

ანინე - მონაზონი 18.03

ანინე - საკვირველთმოქმედი, ხუცესი 13.03

ანისია (ანოსია, ანუსია) - მოწამე 30.12

ანმაისი - იხ. ანიმაისი

ანნა - იხ. ანა

ანოიზია - მარტვილი 30.12

ანოსია - იხ. ანისია

ანტეპა - იხ. ინტიპა

ანტიკო - 28.11

ანტიკო - მოწამე 28.11

ანტიოქე - მოწამე, მკურნალი 16.07

ანტიოქე - სირიელი მეუდაბნოე 23.02

ანტიოქელი მოწამენი - 1.06

ანტიოქოზი (ანტიოხეო) - მოწამე 16.07

ანტიპა - პერღამის ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 11.04

ანტიპატროსი - ბოსტრელი ეპისკოპოსი 13.06

ანტიპატროსო - ეპისკოპოსი 4.04

ანტიღონო (ანტიღონე) - მოწამე 16.10

ანტონი - 21.09

ანტონი - ათენელი ახალმოწამე 5.02

ანტონი - ალექსანდრიელი მოწამე 9.08

ანტონი - ამბა, მოწამე (რომელსა ერქუა რავახ) 19.01

ანტონი - ახალი 17.01

ანტონი - ეგვიპტელი, დიდი 17.01

ანტონი - კონსტანტინოპოლის პატრიარქი 12.02

ანტონი - ლიტველი მოწამე 14.04

ანტონი - მარტოყოფელი 19.01; 7.05

ანტონი - მესხი, მეფეთა მამხილებელი, პიმენ სალოსის თანამოღვაწე 16.03

ანტონი - მოწამე 8.01; 25.02; 1.03; 20.03; 4.05; 6.07; 7.11; 9.11

ანტონი - ნიკოპოლს წამებული 10.07

ანტონი - რომაელი, ნოვგოროდელი საკვირველთმოქმედი 3.08

ანტონი - ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი 13.10

ანტონი - იხ. ანტონინე 1.03

ანტონინა - მოწამე 9.06; 10.06; 12.06; 13.06

ანტონინე - ალექსანდრიელი 31.07

ანტონინე (ანტონი) - მოწამე 1.03

ანტონინე - ეფესელი ყრმა, მოწამე 2.08; 4.08; 22.10; 23.10

ანტონინე - კასინიას და მელასიპეს ძე, მოწამე 7.11

ანტონინე - მაკაბელი მოწამე 1.08

ანტონინე - მოწამე 19.04; 28.07; 13.11

ანტონინე - მოწამე, იოანე მოწამის ძე 23.09

ანტონინე - სირიელი მეუდაბნოე 23.02

ანუბი - ეგვიპტელი, მოუდაბნოე 5.06

ანუსია - იხ. ანისია 30.12

ანფილე - იხ. ამფიანე 2.04

ანფირი - იხ. ანთვირე 5.08

აპალოსი - იხ. აპელიოსი

აპელე - იხ. აპელიოსი

აპელიოსი - 12.10

აპელიოსი - მეუდაბნოე 4.02

აპელიოსი - მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 10.09; 31.10

აპილეონი - იხ. პელიოსი 17.09

აპოლინარი - 5.01

აპოლინარი (აპილინარო) - რავნელი ეპისკოპოსი, მოწამე 23.07

აპოლინარო - იხ. აპოლინარი

აპოლო - იხ. აპოლოსი

აპოლონი - იხ. აპოლონიოსი

აპოლონია - ქალწულმოწამე 30.10

აპოლონიოსი - ეგვიპტელი 31.03

აპოლონიოსი - მეუდაბნოე 4.02

აპოლონიოსი - მოწამე 5.06; 6.07; 10.07; 14.12

აპოლონიოსი - მღვდელმოწამე ვალენტის მოწაფე 30.07

აპოლონიოსი - რომის პაპი 23.07

აპოლოსი - 22.10

აპოლოსი (ამპოლო) - ეპისკოპოსი 10.06

აპოლოსი - მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 7.01; 30.03; 8.12

აპოლოსი - მოწამე 21.03; 20.04; 21.04

აპოსტოლოსი - არტიელი 13.04; 29.04

აპოსტოლოსი - დიდმოწამე, ახალი 3.11 (ნაწილთა აღმოყვანება)

აპოსტოლოსი - პელიელი ახალმოწამე 16.08

აპრიკანოსი - იხ. აფრიკანოსი

აპრილა (არპილა) - გუთელი მონაზონი, მოწამე 26.03

აპრიონოსი - კვიპრელი ეპისკოპოსი 7.02

აპრონიანე - მხედარი, მოწამე 7.06

აპფია - მოციქულთა სწორი, მოწამე 19.02; 22.11

არაზი - იხ. არიოსი

არგირე - იხ. არგირიოსი 30.04

არგირიოსი - ახალმოწამე 30.04; 11.05

არდალიონი (ამარდალიონი) - მოწამე, მსახიობი (მიმოსი) 14.04; 17.04

არდუნე - იხ. ელია 31.01

არე - მეგვიპტელი, მოწამე 11.06

არე - მოწამე 14.12

არეთა - დიდმოწამე 1.10; 2.10; 23.10; 24.10

არეთა - მოწამე 20.04; 4.10

არეოსი - იხ. არისი 19.12

ართემა - იხ. არტემიოსი 28.04

არიადნა (მარიამი) - მოწამე 18.09

არიადნა (არიადნი) - დედოფალი 22.08

არიადნა - მოწამე 25.09

არიადნი - იხ. არიადნა

არიანე - მოწამე 14.12

არიოსი (არაზი) - მოწამე 5.06

არისი (არეოსი) - მოწამე 19.12

არისტარქე (არისტარქო, არისტარქოსი) - მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 14.04; 15.04; 27.09

არისტარქო (არისტარქოსი) - იხ. არისტარქე

არისტიდე - ფილოსოფოსი 13.09

არისტიონი - ალექსანდრიელი მთავარეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 3.09

არისტობულე (არისტოველო, არსიტუვლი) - ბრიტანელი ეპისკოპოსი, მოციქული 4.01; 15.03; 16.03; 31.10

არისტოკლე - ხუცი, მოწამე 20.06; 23.06

არისტუვლი - იხ. არისტობულე

არკადი - კვიპრელი ეპისკოპოსი 6.03; 7.03; 8.03

არკადი - ტრიმითვინტელი ეპისკოპოსი 7.03

არკადი - ქსენოფონტის (ქსენოფორის) ძე 26.01; 30.09

არკადი - მეფე 8.05; 27.08

არკატი - იხ. არკადი 7.03

არონოსე - მოწამე 6.07

არპლა (არპლე) - გუთელი მოწამე 26.03

არსაკი - იხ. არსაკიოსი

არსაკიოსი (არსაკი) - კონსტანტინოპოლის პატრიარქი 11.10

არსაკიოსი - მოწამე 12.11

არსენი - 8.01; 13.12; 19.12

არსენი - დიდი, კათოლილოსი 25.09

არსენი - დიდი, მონაზონი 8.05

არსენი - იყალთოელი 6.02

არსენი - კაპადოკიელი 10.11

არსენი - კერკირელი მიტროპოლიტი 19.01

არსენი - კომელიელი 24.08

არსენი - ნინოწმიდელი ეპისკოპოსი 31.07

არსენი - პაროსელი 31.01; 18.08 (ნაწილთა აღმოყვანება)

არსენი - სერბელი მთავარეპისკოპოსი 28.10

არსენი - ტვერელი ეპისკოპოსი 2.03

არსენი - ულუმბოელი 3.05

არტემი - იხ. არტემიოსი

არტემიოსი (ართემა) - კვიზიკელი მოწამე 28.04; 29.04

არტემიოსი (არტემონი) - დიდმოწამე 19.10; 20.10

არტემიოსი - მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 30.10

არტემია - მოწამე, მეფის ასული 7.06

არტემიდორე (არტემიდორო) - მოწამე 26.10; 27.10; 28.10

არტემიდორო - იხ. არტემიდორე

არტემონი - 8.11

არტემონი - ლაოდიკიელი მღვდელმოწამე 13.04

არტემონი - მოწამე 9.11

არტემონი - სელევკიელი ეპისკოპოსი 23.03; 24.03

არტემონი - ხუცესი, აღმსარებელი 8.10

არტემონი - იხ. არტემიოსი 19.10; 20.10

არქელაია - ღირსი ქალწულმოწამე 6.06

არქელაოსი - მოწამე 5.03

არქელაოსი - მოწამე 9.02; 4.03

არქელი - იხ. არქელაოსი

არქილე - ხუცესი 6.04

არქიპო - 6.09

არქიპო (არქიფო) - მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 19.02; 20.02; 22.11; 23.11

არქიპო - მოწამე 6.07; 19.11

არქიფო - იხ. არქიპო

არჩილი - ქართველთა მეფე, მოწამე 15.01; 21.06

ასარია - იხ. აზარია

ასვეტრეა - სპარსთა მიერ წამებული 17.04

ასიათასი წამებული 31.10

ასინკრიტე - მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 8.04

ასკალიონი (ასკილა) - მოწამე 20.05

ასკლიადი - იხ. ასკლიპიოდოტა 15.09

ასკლიპიოდოტა (ასკლიადი, ასკლიპიდო) - მოწამე 15.09

ასკლიპიოდოტა (ასკლიპიდო) - მოწამე 19.02

ასკლიპიოდოტე (ასკლიპიდო) - მოწამე 3.07

ასორმოცდაათი მოწამე - 14.04

ასსამოცდახუთი მოწამე - 25.07

ასტალი - 7.06

ასტერიოსი (ასტერი) - მოწამე 20.05; 6.07; 7.08; 29.10; 30.10

ასტიონე - მოწამე, მონოზონი 7.07

ასტიოსი (ასტი) - დირაქელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 9.04; 4.06; 6.07

ასუინკრიტე (ასვინკრიტე) - მღვდელმოწამე 20.06

ასურელნი მამანი, ათცამეტნი - 7.05

ატიკე - იხ. ატიკოსი

ატიკოსი - კონსტანტინოპოლელი პატრიარქი 8.01; 11.10

ატიკოსი - მოწამე 29.04; 26.08; 2.11; 3.11

ატიოსი - პამფილიის პერგიელი მოწამე 1.08

ატტალო - მოწამე 26.07

ატტიკო (ატტიკოსი) - იხ. ატიკოსი

აფთინი - იხ. აფთონი 2.11

აფთონი (აფთინი) - მოწამე 2.11

აფრასი - მოწამე 11.08

აფრიკანე (აფრიკანო) - მოწამე 13.03; 10.04; 12.04; 28.10

აფრიკანო - იხ. აფრიკანე

აფრიკაში არიანელთაგან წამებულნი - 8.12

აფროდი - მოწამე 4.05

აფტონიმო - იხ. ავტონომისი 12.09

აქაზი - 1.04

აქაიაში აღსრულებულნი - 16.04

აქაია - იხ. აქია 9.01

აქაიკი - იხ. აქაიკოსი

აქაიკოსი - 15.06

აქაიკოსი - მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01

აქაიკოსი - მოწამე 24.12

აქია (აქაია) - წინასწარმეტყველი 9.01; 12.11

აქილა - იხ. აქილე 15.05

აქილე - დიაკონი 4.01

აქილე (აქილე) - ლარისელი ეპისკოპოსი 15.05

აქილი - იხ. აქილე

აღავო - იხ. აგაბო

აღათანგელოზი - იხ. აგათანგელოზი

აღათია - იხ. აგათია

აღათიკე - მეუდაბნოე 20.05

აღათიოპი - იხ. აგათოპოდი 4.04

აღათოდორე (აღათოდოროსი) - იხ. აგათოდორე

აღათოკლია - იხ. აგათოკლია

აღათომიკია - იხ. აგათონიკე

აღათონი - იხ. აგათონი

აღათონიკე - იხ. აგათონიკე

აღათონიკო - იხ. აგათონიკე

აღათოპო - იხ. აგათოპოდი

აღათოპოდი - იხ. აგათოპოდი

აღაპი - იხ. აგაპი

აღაპიტე - იხ. აგაპიტე

აღნი - იხ. აგნია

აღრიპა - მოწამე 1.11

აღრიპინა - მოწამე 23.06

აშოტი - დიდი, კურაპალატი 29.01

აჭარაში თურქთაგან წამებულნი - 21.05

აჰრონი (აჰარონი) - მღვდელი 9.08; 12.08; 3.09; 5.09; 5.10

აჰრონი - მოწამე 27.02