წმინდანთა სახელების ანბანური საძიებელი

წიგნიდან: „მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიის შეერთებული კალენდარი“
(რედაქტორი: ედიშერ ჭელიძე, თბილისი, 2001 წ.)

  - ს -

საბა – 9.02

3.05

27.07

27.08

საბა – ასური 26.08

საბა – განწმედილი, ღმერთშემოსილი 5.12; 6.12; 9.12

საბა – გუთელი მოწამე 26.03

საბა – ეგვიპტელი მოწამე 16.03

საბა – კალიმნიელი, ახალი 7.04

საბა – მოწამე 15.04

11.11

9.12

საბა – სერბელი მთავარეპისკოპოსი 12.01; 8.02

საბა – სინა-რაითელი მამა, მოწამე 14.01

საბა – სტრატილატი, მოწამე 18.04; 24.04; 25.04; 29.10

საბა – ხახულელი 19.12

საბაია – სამცხის დედათა მონასტრის წინამძღვარი 31.12

საბატიოსი – იხ. სავატი 19.09

საბაწმიდელნი დამწუარნი მამანი – 19.03

საბაწმიდელნი მოწამენი – 10.05

საბაწმიდის ლავრაში გვემულნი ნეტარნი მამანი – 16.05

საბელი – მოწამე 17.06

საბიანე – მოწამე 30.01

საბინე (საბინო, საბინონი)

საბინე – დამასკელი 25.09

საბინე – კატანელი ეპისკოპოსი 15.10

საბინე – კვიპრელი მთავარეპისკოპოსი 12.05

საბინე – მოწამე 13.03

26.03

საბინე – მცირე, მოწამე 5.10

საბინიანე – მოწამე 1.11

საბინოსი – იხ. ზაბინოზი

საგდუხტი – ქალწული, მოწამე 5.05

სადოთი – მოწამე 28.02

სადუთი – იხ. სადუკი (20.02)

სადუკი (სადუთი) – სპარსელი ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 20.02; 19.10

სავატი (საბატიოსი, სავატიოსი) – გუთელი მოწამე 15.04

სავატი – მოწამე 19.09; 29.09

სავატიოსი – იხ. სავატი

სავეა – მოწამე 5.09

სავერიოსი – სპარსელი ეპისკოპოსი, მოწამე 20.11

სავლტი – იხ. სალოსტინე

საკერდონიოსი – სებასტიელი მოწამე 9.03

სალამანი – მდუმარი 23.01

სალომე – მენელსაცხებლე დედა; გარდამავალია, აღინიშნება აღდგომიდან III კვირას; 25.04; 3.08

სალომე – უჯარმელი 15.01

სალომე – ქართველი, სპარსთაგან წამებული 20.07

სალომტინე – იხ. სალოსტინე

სალოსტინე (სავლტი, სალომტინე) – იერუსალიმელი ეპისკოპოსი 24.07

სამარაგდე – იხ. ეფროსინე 25.09

სამე – წინასწარმეტყველი 9.01

სამი სვიმეონ მესვეტე: სჳმეონ პალიბის მთაზე დაყუდებული, სჳმეონ ანტიოქიელი და სჳმეონი – 27.07

სამოელი – ეპისკოპოსი 24.02

სამოელი – მოწამე 16.02

სამოელი (სამუელი) – წინასწარმეტყველი 20.08

სამონა – მოწამე 13.11; 15.11; 19.11

სამოცდაათი მოწამე – 5.07

სამოცდათვრამეტი მოციქული – 15.04

სამოცი მოწამე – 4.05; 21.10

სამსონი – მონაზონი 27.06

სამსონი – უცხოთშემწყნარებელი 27.06

სამუელი – იხ. სამოელი 20.08

სანკტო – მოწამე 26.07

სარაპამფლო – განმზრახი, მოწამე 6.09

სარვილე (ზარვილი) – მოწამე 5.09

15.10

27.10; 28.10

სარმეანი – ქართლის კათალიკოსი 21.08

სასონი – მოწამე 20.11

სატვირო – მოწამე 2.02; 14.03

სატვირო – იხ. სატირი

სატირი (სატვირი, სატვირო) – მოწამე 1.02; 14.03

სატორილე – იხ. სატორნინე

სატორინი – 10.03

სატორნილო – მოწამე 2.02

სატორნინე (სატორნილე, სატურნილე, სატურნინე)

სატორნინე – ბელგიელი მოწამე 3.06

სატორნინე – კრეტელი მოწამე 23.12

სატორნინე – მოწამე 1.02; 14.03

12.02

22.06

7.07

სატორნინე – მხედარი, მოწამე 7.06

სატორნიოსი – მოწამე 28.04

სატური – მოწამე 6.07

სატურნინე (სატურნილე) – იხ. სატორნინე

საქართველოში წამებულნი ღირსნი ყოველინი მამანი და დედანი – 11.12

საჰაკი – 30.03

სებასტია – მოწამე 5.06

სებასტიანა (სებასტიანე) – 7.06

სებასტიანა (სევასტიანე) – მოწამე 16.09

სებასტიანე – მოწამე 26.02

20.03

24.10

18.12

სებასტიელნი მოწამენი, ორმოცნი – 9.03

სევასტიანე – იხ. სებასტიანა

სევერიანე (სევირიანე)

სევერიანე – კესარიელი 7.09

სევერიანე – მოწამე 18.04

4.06

22.08

9.09

9.10

სევერიანე – სებასტიელი მოწამე 9.03

სევერინე – მოწამე 4.06

სევეროსი – მოწამე 20.08

სევეროსი – ხუცი 27.06

სევირიანე – იხ. სევერიანე

სევირონი – 4.11

სეკენდინოსი (სეკუნდინოსი) – მოწამე 1.02; 14.03

სეკუნდი – მოწამე 2.02

სელაფიელი – მთავარანგელოზი 20.07; 8.11

სელევკი (სელევკო)

სელევკი – ეპისკოპოსი 17.02

სელევკი – მოწამე 16.02

13.09

3.12

სელევკო – იხ. სელევკი 3.12

სელინადი – იხ. ლეონიდე 5.06

სელინიოსი (ერინოსი) – მოწამე 5.06

სენისი – სპარსეთის მთავარი, მოწამე 30.07

სენო – მოწამე, დიაკონი 13.11

სერაპიონი (სერაფიონი) – 28.08

სერაპიონი – გარეჯელი მოწამე 12.08

სერაპიონი – ეგვიპტელი მოწამე 24.05

სერაპიონი – ზარზმელი 29.10

სერაპიონი – მონაზონი 7.04

სერაპიონი – მოწამე 31.01; 10.03; 5.04

13.07

13.08

18.08

13.09

სერაპიონი – ნათლისმცემლის მონასტრის წინამძღვარი, საკვირველთმოქმედი 24.08

სერაპიონი – სინდონელი 14.05

სერაფიმა – მოწამე ქალწული 29.07

სერაფიმე – დომბოსის მთაზე მოღვაწე 6.05

სერაფიმე – საროველი 2.01; 19.07 (ნაწ. პოვნა)

სერაფიმე - ფანარიოსის ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 4.12

სერაფიონი – იხ. სერაპიონი

სერგი (სერჯი)

სერგი – 12.08; 13.08

სერგი – აღმსარებელი 13.05

სერგი – მოწამე 2.01

27.05; 9.09; 23.09; 6.10; 7.10

8.08

2.10

სერგი – პატრიარქი 15.06; 14.10

სერგი – რადონეჟელი იღუმენი 5.07 (ნაწ. პოვნა); 25.09

სერგი – საბაწმინდაში წამებული 20.03

სერგი – სინა-რაითელი მამა, მოწამე 14.01

სერჯი – იხ. სერგი (27.05)

სვიმბლე – გუთელი მოწამე 26.03

სვიმეონი (სვიმონი, სიმონი)

სვიმეონი – 5.04

18.05; 23.05; 25.05; 1.12

21.07

სვიმეონი – ათონის წმიდა სიმონოპეტრას მონასტრის აღმაშენებელი, მირონმდინარე 28.12

სვიმეონი – ანტიოქიელი 27.07

სვიმეონი – არქიმანდრიტი 18.12

სვიმეონი – ახალი, ღვთისმეტყველი 12.03; 12.10

სვიმეონი – გარეჯელი მოწამე 12.08

სვიმეონი – გარეჯის წინამძღვარი, წინამხედველი და საკვირველთმოქმედი 4.09

სვიმეონი – თესალონიკელი მთავარეპისკოპოსი 15.09

სვიმეონი – იერუსალიმელი ეპისკოპოსი, მოციქული, მღვდელმოწამე, ხორციელად უფლის ძმა 24.04; 27.04

სვიმეონი – მართალი 23.10

სვიმეონი – მესვეტე, არქიმანდრიტი 23.05; 24.05; 25.05; 27.07; 1.09

სვიმეონი – მესვეტე (ენ ტუ თავმასტური) 28.05

სვიმეონი – მირონმდინარე; იხ. სვიმეონი – ათონის...

სვიმეონი – მოშურნე, მოციქული 4.01; 10.05; 30.06

სვიმეონი – მოციქული 4.01; 18.09

3.06

3.06

30.06

სვიმეონი – მღვდელი 25.05

სვიმეონი – ნათესავი უფლისა, მოციქული 4.01; 27.04

სვიმეონი – ნიგერი, მოციქული 4.01

სვიმეონი – სერბეთის მეფე, მირონმდინარე 13.02

სვიმეონი – სპარსეთს წამებული 15.05

სვიმეონი – სპარსთა ეპისკოპოსი, მღვდელმოწამე 14.04; 17.04

სვიმეონი – ტრაპიზონელი ახალმოწამე 14.08

სვიმეონი – ქრისტესთვის სალოსი 21.07

სვიმეონი – ღმრთისმიმრქმელი, მართალი 3.02; 23.10

სვიმეონი – ძველი 26.01

სვიმეონი – ხუცი, მოწამე 14.04

სვიმეონი – ხუცი, ახალმოწამე 14.08

სვიმეონი – ჰალაბელი 26.07; 28.07; 26.08; 31.08

სვიმონი – იხ. სვიმეონი

სვიმპლა – გუთელი მოწამე, ერისკაცი 26.03

სვინეტო – მოწამე 22.02

სვინკლიტიკია (სვინკლიტიკე) – ალესანდრიელი მოწამე 4.01; 5.01

სვინკლიტიკია – მოწამე 24.10

სვირილილი (სურიპლი) – გუთელი მოწამე, ერისკაცი 26.03

სიბელი – ეგვიპტელი მოწამე 5.08

სიბი (სიგი) – გუთელი მოწამე, ერისკაცი 26.03

სიგი – იხ. სიბი

სიგიცი – ხუცესი, მოწამე 26.03

სიდონია – 1.10

სილა (შილა) – მოციქული 4.01; 30.07

სილანე – მოწამე 4.06

სილვანე (შილვანე) – იხ. სილოანე

სილვანოსი – იხ. სილოანე

სილიბისტრო (სილვესტროსი) – რომის პაპი, მოწამე 2.01; 1.03

სილინა – იხ. სილოანა

სილოანა (სილინა) – რომაელი მოწამე 28.05

სილოანე (სილვანე, სილვანოსი, სილოანე, სილოვანე, სილოვანი, სილუანე, შილვანე)

სილოანე – 8.11

სილოანე – ათონელი 11.09

სილოანე – ეპისკოპოსი, მოწამე 29.01

სილოანე – მოციქული 30.07

სილოანე – მოწამე 25.01

6.02

3.05

10.07

16.10

სილოანე – ღაზელი ხუცი, მოწამე 4.05; 14.10

სილოვანი – იხ. სილოანე

სილუანი – იხ. სილოანე

სიმონი – იხ. სვიმეონი

სიმფორიანე – მოწამე 18.12

სინეზი – მოწამე 12.12

სინესიოსი – კარპასიელი ეპისკოპოსი 23.05

სიონიოსი – ხუცესი, მოწამე 22.01

სირა – სპარსელი ქალწულმოწამე 24.08

სირიელნი მამანი, ათცამეტნი – 7.05

სისინი – იხ. სისინიოსი

სისინიოსი (სისინი)

სისინიოსი – დიაკონი, მოწამე 7.06

სისინიოსი – კვიზიკელი ეპისკოპოსი, მოწამე 23.11

სისინიოსი – კონსტანტინოპოლის პატრიარქი 11.10

სისინიოსი – მოწამე 16.01

26.08

23.11

სისინიოსი – ნიკოპოლში წამებული 10.07

სისინიოსი – სებასტიელი მოწამე 9.03

სისო – დიდი 6.07; 7.07

სიქსტე – იხ. ქსისტოსი 10.08

სკვითოპოლელი მოწამენი, სამოცნი – 4.05

სკოპელოსი – 5.02

სმარაგდი – მხედარი, მოწამე 7.06

სმარაგდი – სებასტიელი მოწამე 9.03

სნანდულია – მართალი 3.11

სოზონი (სოზონტე, სოზონტი)

სოზონი – დიდმოწამე 8.10

სოზონი – მოწამე 7.08

სოზონი – მოწამე 7.09

სოზონტე – იხ. სოზონი

სოზონტი (სოზონტე) – იხ. სოზონი

სოკრატე – იხ. სოკრატი

სოკრატი (სოკრატე)

სოკრატი – მოწამე 21.04

21.10

სოკრატი – მღვდელი 23.10

სოლომონი – პატრიარქი 14.02

სოლომონი – იხ. სოლოქონოსი

სოლომონია – მაკაბელ მოწამეთა დედა, მოწამე 1.08

სოლოქონი – მოწამე 15.05

სოლოქონი – მხედარი, მოწამე 17.05

სოლოქონოსი (სოლოხონოსი, სოლომონი) – ეფესოს მთავარეპისკოპოსი 1.12

სონირილე – ხუცესი, მოწამე 26.03

სოსანა – იხ. სუსანა

სოსთენი – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 30.03; 8.12

სოსთენი – მოწამე 16.09

სოსითეუ – მოწამე 9.12

სოსიო – დიაკონი 21.04

სოსიპანტრე – იხ. სოსიპატრე

სოსიპატრე (სოსიპანტრე, სოსიპატრო)

სოსიპატრე – 9.11

სოსიპატრე – მოციქული, სმაოცდაათთაგანი 4.01; 19.04; 28.04; 29.04; 10.11

სოსიპატრო – იხ. სოსიპატრე (19.04)

სოტირიტოსი – მოწამე 24.10

სოფია (სოფიო)

სოფია – 21.09

სოფია – მკურნალი 22.05

სოფია – მოწამე 1.08; 4.08; 17.09; 24.10

17.09; 18.09

სოფიო – იხ. სოფია

სოფონია – წინასწარმეტყველი 3.12

სოფონია – იხ. სოფრონიოსი

სოფრონი (სოფონია, სოფრომი, სოფრონიოსი)

სოფრონი – ამბა, მამასახლისი 21.03

სოფრონი – ეპისკოპოსი 19.02

13.07

სოფრონი – ვრაჩანელი ეპისკოპოსი 11.03

სოფრონი – იერუსალიმელი პატრიარქი 10.03; 11.03; 11.05

სოფრონი – კვიპრელი მთავარეპისკოპოსი 9.12

სოფრონი – კონსტანტინოპოლელი ეპისკოპოსი 8.12

სოფრონი – მოწამე 1.03

სოფრონიოსი – იხ. სოფრონი

სპარსეთში აღსრულებული ასოცი მოწამე – 6.04

სპარსთა მიერ წამებულნი – 17.04

სპარსთაგან წამებული ორასსამოცდაათი მოწამე – 9.04

სპევსიპე (პევსიპე, სპევსიპო) – მოწამე 16.01; 17.01

სპევსიპო – იხ. სპევსიპე 16.10

სპირიდონი – კერკირის განმათავისუფლებელი 4.04; 10.04; 11.08; 7.11

სპირიდონი (სფურიდონი, სფჳრიდონი) – კვიპრელი ეპისკოპოსი 10.12; 12.12

სპირიდონი – ტრიმითინტელი (ტრიმიფუნტელი) ეპისკოპოსი, საკვირველთმოქმედი 12.12

სტამატიოსი – ახალმოწამე 3.02

16.08

სტაქო – მოციქული, სამოცდაათთაგანი 4.01; 31.10

სტეფანე – 14.01

26.02

7.06

30.06

5.07

18.07; 25.07

12.08; 13.08

27.10

სტეფანე – აღმსარებელი 28.03

სტეფანე – აღმსარებელი, მოწამე, ახალი 28.11

სტეფანე – ახლადგაბრწყინვებული 9.12

სტეფანე – ახლადგამოჩინებული მოწამე 20.10

სტეფანე – დაყუდებული 2.04

სტეფანე – დეჩანელი მოწამე 11.11

სტეფანე – ეპისკოპოსი 2.04

სტეფანე – კვიპრელი მთავრეპისკოპოსი 17.09

სტეფანე – კომსი, მოწამე 23.05; 24.05

სტეფანე – კონსტანტინოპოლელი პატრიარქი 17.05; 27.05

სტეფანე – მამასახლისი 12.01

სტეფანე – მართალი 4.11

სტეფანე – მოწამე 27.02

22.11

28.11

სტეფანე – პერმელი ეპისკოპოსი 26.04

სტეფანე – პირველმოწამე, მთავარდიაკონი, მოციქული 4.01; 15.06; 2.08 (ნაწ. აღმ.); 15.09 (ნაწ. პოვნა); 27.12

სტეფანე – რომის პაპი, მღვდელმოწამე 2.08

სტეფანე – საბაწმიდელი, მძოვარი 23.12

სტეფანე – საბაწმიდელი (საბაიტელი) 1.04; 13.07

სტეფანე – საბაწმიდელი (საბაიტელი), იოანე დამასკელის ძმისწული, კანონთგამომთქმელი 28.10

სტეფანე – საკვირველთმოქმედი 28.03; 28.12

სტეფანე – სერბეთის მთავარი 10.12

სტეფანე – ტრიგლინის იღუმენი (ტრიღლიელი), საკვირველთმოქმედი, აღმსარებელი 28.03; 3.09

სტეფანე – ქსელინელი (ქსვილინელი) 23.03; 26.03

სტეფანე – შინოლაკკოელი 14.01

სტეფანე – ქართველი 4.11

სტეფანე – ხირსელი 7.05

სტეფანე – იხ. დანიელი 17.12

სტეფანიდა – მოწამე 3.10

11.11

სტეფანიდე – 22.04

8.08

სტვირაკი – მოწამე 2.11

სტილიანოსი – პაფლაგონიელი 26.11

სტიქო – იხ. სტაქო

სტრატიგიოსი – მოწამე 19.08

2.11

სტრატიგიოსი – საბაწმიდელი მამასახლისი 5.05

სტრატიჯი – იხ. სტრატიგიოსი 2.11

სტრატონი – მოწამე 17.08

სტრატონიკე (სტრატონიკო)

სტრატონიკე – მოწამე 13.01; 14.01; 1.06

9.09

13.09

სტრატონიკე (სატორნიკო) – მოწამე 30.09

სტრატონიკე – სელევკიელი მოწამე 9.10

სტრატონიკე – მოწამე 17.08

სტრატონიკო – იხ. სტრატონიკე

სტრატოსი – 10.08

სუიმიონი – იხ. სვიმეონი

სუკა – 9.09

სუსანა (სოსანა)

სუსანა – მენელსაცხებლე დედა; გარდამავალია, აღინიშნება აღდგომიდან III კვირას

სუსანა – მოწამე 15.12

სუსანა – პალესტინელი მოწამე 15.12

სუსანა – ქალწულმოწამე 11.08

სუსანა – ღირსი ქალწულმოწამე 6.06

სუსანა – წმიდა ნინოს დედა 20.05

სუსე – დიაკონი, მოწამე 19.09

სუქია – მოწამე 15.04

სჳმეონი – იხ. სვიმეონი

სფურიდონი – იხ. სპირიდონი 10.12

სფჳრიდონი – იხ. სპირიდონი 10.12

სქინონი – მოწამე 24.12