წმიდა მოწამენი: ტერენტი და ნეონილა და შვილნი მათნი:
სარვილე, ფოტიოსი, თეოდულე, იერაქსი, ნიტე, ვილე და ევნიკია (+დაახლ. 249-250)

28 (10.11) ოქტომბერი

წმიდა მოწამენი: ტერენტი და ლეონილა და შვილნი მათნი - სარვილე, ფოტიოსი, თეოდულე, იერაქსი, ნიტე, ვილე და ევნიკია, დეკიუსის (249-250) მიერ ქრისტიანთა დევნისას აღესრულნენ მოწამეობრივად.

„წმიდანთა ცხოვრება“, ტომი IV, თბილისი, 2003 წ.