მღვდელმთავარი ლუკა (ვოინო-იასენეცკი)

მეცნიერება და რელიგია

მთარგმნელ-გამომცემელი: აკაკი მინდიაშვილი

თბილისი, 2003 წ.