წმიდანთა სახელები, მათი ხსენების დღეები
და სახელთა მნიშვნელობის განმარტება

(სათვეო კალენდრის მიხედვით)

თარიღები მოცემულია ახალი სტილით

მამათა სახელები

- დ -

დადა - ლამპარი, მნათობი (ბერძ.)

დავითი - სატრფიალო, საყვარელი (ებრ.)

დავიქტი (ადევკტოსი) - გამრავლებული (ლათ.)

დათუნა

დალმატი - ქ. დალმატიიდან

დამიანე

დანაქტი - (ბერძ.)

დანიელი

დარისპანი

დარჩია

დასი - (ბერძ.)

დაჩი - დარიოსის მოდგმისა (სპ.)

დემეტრე

დემური

დიასამი

დიდიმე - მარჩბივი, ტყუპისცალი (ბერძ.)

დიმიტრი - დემეტრეს კუთვნილი (ბერძ.)

დიმიტრიანე - ნაყოფიერების ღვთაების კუთვნილი (ბერძ.)

დიოდორე - ღვთის ნიჭი (ბერძ.)

დიოდოტე - ღვთის მიერ მონიჭებული (ბერძ.)

დიომიდე - ღვთის რჩევა (ბერძ.)

დიონე

დიონისე - მეღვინეობის ღმერთი (ბერძ.)

დიოსი - ღვთიური (ბერძ.)

დიოსკორე - (ბერძ.)

დისანი

დისიდერი - სასურველი, სანატრელი (ლათ.)

დოდო

დოლენჯი

დომენტი - მომთვინიერებელი (ლათ.)

დომეტი

დომეტიანე - მომთვინიერებელი (ლათ.)

დომენტიანე

დომნე - ბატონი, უფალი (ლათ.)

დომნინე - ბატონი, უფალი (ლათ.)

დონატე - ნაჩუქარი, ნაბოძვარი (ლათ.)

დორიმედონტი - ლახვართა ზედა ტვირთული მეფე (ბერძ.)

დოროთეოზი (დოროთე) - ღვთის ნიჭი, საჩუქარი (ბერძ.)

დოსითეოზი - ღვთისმიერი ნიჭი (ბერძ.)

დულე - მონა (ბერძ.)

დურმიშხანი

დუქიტე - ადვილად მოსადრეკი (ლათ.)