წმიდანთა სახელები, მათი ხსენების დღეები
და სახელთა მნიშვნელობის განმარტება

(სათვეო კალენდრის მიხედვით)

თარიღები მოცემულია ახალი სტილით

მამათა სახელები

- ს -

საამი (სავარსამი) - შავი ვაჟკაცი, მამაცი, მამრი

საბა - ღვინო (ებრ.), თავისუფლებას მოკლებული (არაბ.)

საბილე - მძიმე შრომა (ებრ.)

საბია

საბინე - საბინელი (ხალხი იტალიაში)

საბრალო

საბატიოსი - შაბათისა (ებრ.)

სადოკი - მეფის მეგობარი (სპ.)

სავერიოსი

სავლე

საკერდონი - მღვდელი (ლათ.)

სალამანი - მშვიდობიანი (ებრ.)

სამე - ვისიც ღმერთმა შეისმინა (ებრ.)

სამოელი - ღვთის მიერ შესმენილი (ებრ.)

სამონი - მსუქანი, მყარი (ებრ.)

სამსონი - მზიანი (ებრ.)

სარგისი

სარდიონი

სარვილე - ქვედა ტანსაცმელი

სარიდანი

სარმეანე

სასონი

სატირი - გამაძღარი (ლათ.)

სატორნილე

სატურნინე - ქალაქ სატურნიდან (ლათ.)

საფარა

სებასტიანე - პატივცემული, ღირსეული (ბერძ.)

სევერიანე - სასტიკი, მკაცრი (ბერძ.)

სევერინე - მკაცრი (ლათ.)

სევეროსი - მკაცრი (ლათ.)

სეკუნდიოსი - მეორე, ბედნიერი (ლათ.)

სელაფიელი - ლოცვა ღვთისადმი (ებრ.)

სელევკი - მერყევი (ბერძ.)

სელინიოსი - მთვარიანი (ბერძ.)

სენისი

სერაფიმე - მგზნებარე, ცეცხლოვანი (ებრ.)

სერაპიონი

სერგი - მაღალი, ღირსეული (ლათ.)

სესია

სეფედავლე

სეხნია

სვიმბლე

სვიმეონი - შესმენა, ყურადღება (ებრ.)

სვიმონი

სიაოში

სიბელი

სიგიცე

სიდამონი

სილანე - დამცინავი, მქირდავი

სილვანე - ტყისა, ტყიური (ლათ.)

სილიბისტრო - ტყისა (ლათ.)

სილოანე - ტყიური (ლათ.)

სიმეონი - ყურადღება, შესმენა (ებრ.)

სიმონი

სიმფორიანე - შემწე (ბერძ.)

სიონიუსი - ქალაქ სიონიდან (ებრ.)

სისინიოსი

სისოი

სმარაგდე - ზურმუხტი, მალაქიტი (ბერძ.)

სოზია

სოზონტე - მსხნელი (ბერძ.)

სოკრატე - ძალაუფლების შემანარჩუნებელი, დამცველი (ბერძ.)

სოლოლა

სოლომონი - მშვიდობიანი, წყნარი (ებრ.)

სოლოქონი

სონირილე

სოსე - ჯანმრთელი (ბერძ.)

სოსთენი - ციხის დამცველი (ბერძ.)

სოსიპატრე - მამის მხსნელი (ბერძ.)

სოფონია - უფლის მიერ დაფარული, დაცული (ებრ.)

სოფრონი - კეთილგონიერი, საღად მოაზროვნე (ბერძ.)

სპანდიერი

სპევსიპე - მალი, სწრაფი ცხენი (ბერძ.)

სპირიდონი (ფრიდონი) - დაწნული, მრგვალი კალათა (ბერძ.)

სტაქო - თავთავი (ბერძ.)

სტეფანე - გვირგვინი (ბერძ.)

სტრატონი - მებრძოლი (ბერძ.)

სტრატონიკე - ლაშქრის დამმარცხებელი (ბერძ.)

სულა

სულმამა

სულხანი

სუმბატი

სუქია