აღდგომის თარიღი

აღდგომის თარიღი მოძრავია და დამოკიდებულია ქვემოთ ჩამოთვლილ ფაქტორებზე:

  1. წმ. აღდგომა უნდა ვიდღესასწაულოთ გაზაფხულის ბუნიობის შემდგომ პერიოდში;
  2. მთვარის მოვანების, აღვსების შემდგომ;
  3. პირველ კვირა დღეს;
  4. არ უნდა ემთხვეოდეს ებრაელთა პასექს.

წელი

თარიღი (ძველი სტილით)   

თარიღი (ახალი სტილით)