წლიური კალენდარი 2018
წლიური კალენდარი 2019

აღდგომის თარიღის გამოთვლა

საეკლესიო კალენდარი
შემოკლებათა განმარტებანი

მხოლოდ თანამედროვე ქართული კალენდარი

ძველი სტილით
ახალი სტილით