წლიური კალენდარი 2021

აღდგომის თარიღის გამოთვლა

საეკლესიო კალენდარი
შემოკლებათა განმარტებანი

მხოლოდ თანამედროვე ქართული კალენდარი

საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 2021
საქართველოს საპატრიარქოს გამომცემლობა
თავმჯდომარე: გვ. კოპლატაძე
მოადგილე: ბერდიაკ. გიორგი (რუხაძე)
შემდგენელი: დეკ. თეიმურაზ ბარაბაძე
საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 2021
მომზადებულია საქართველოს საპატრიარქოს გამომცემლობისა და რეცენზირების დეპარტამენტთან არსებულ საეკლესიო კალენდრის რედაქციაში

ძველი სტილით
ახალი სტილით