პატერიკი

(ეპიზოდები მამათა ცხოვრებიდან)

ზეცისა კაცნი და ქვეყანისა ანგელოზნი (ბერ-მონაზვნობის შესახებ)

არ განიკითხოთ - და არ განიკითხებით (განკითხვის შესახებ)

ნუ დაითვრებით ღვინითა, რამეთუ მოსდევს სიბილწე (მემთვრალეობის შესახებ)

ნაყროვანება - სიბილწეთა დედა (გაუმაძღრობის შესახებ)

მარხვა სხეულისა საზრდელია სულისა (მარხვის შესახებ)

მიუტევეთ თქუენ კაცთა შეცოდებანი მათნი, რათა მოგიტეოს თქუნცა მამამან თქუენმან ზეცათამან (მიტევების შესახებ)

ნეტარ იყვნენ მოწყალენი, რამეთუ იგინი შეიწყალნენ (მოწყალების შესახებ)

არცა მეძავთა, არცა მემრუშეთა... სასუფეველი ღმრთისაჲ ვერ დაიმკვიდრონ (სიძვა-მრუშობის შესახებ)

დავიმდაბლე თავი ჩემი, ხოლო აღვიმაღლე სული ჩემი (თავმდაბლობის შესახებ)

სიყუარულმან დაფარის სიმრავლე ცოდვათაჲ (სიყვარულის შესახებ)

ვეცხლისმოყვარება - ძირი ყოველგვარი ბოროტებისა (ანგარების შესახებ)

შეინანეთ, რამეთუ მოახლოებულ არს სასუფეველი ცათა (სინანულის შესახებ)

მოიხსენე, უფალო, სული გარდაცვალებულთა მონათა შენთა (გარდაცვალების შესახებ)

თამბაქოს ეწევი - მაშასადამე ეშმაკებს უკმევ (თამბაქოს წევის შესახებ)

„ეკრძალე თავსა შენსა...“ (ხიბლის შესახებ)

სხვადასხვა პატერიკული მოთხრობები

 

* * *

ანგელოზები ზრუნავენ ღმრთისმოშიშ ადამიანებზე და იცავენ მათ საფრთხისაგან

ანგელოზები განსაკუთრებულ მონაწილეობას იღებენ ადამიანის სულის ცხონებაში

ნიშანი ზეციდან

უფალი მონანულ ცოდვილებსაც შეიწყნარებს

...და მარიამი ტიროდა, ტიროდა მთელი დღეებისა და ღამეების განმავლობაში...

ნუ თანაეზიარებით მწვალებლებს

ღვთის დიდებისათვის შეუფერებელი ლოცვა

„სასწორზე დასაგებად არაფერი გვაქვს, გარდა ერთი პურისა...“

კეთილგონიერი ცოლი

„შენს სენაკში ჩემი მტერია“

ევლოგი და სახიჩარი

პროსკომიდიისას (კვეთისას) მოხსენიების შესახებ

სადაც ორი და სამი შეიკრიბება ჩემი სახელით... (მამა არსენის ცხოვრებიდან)

„წადი, გათბი, ჩემთვის განკუთვნილ ადგილას დაჯექი და ჭამე ჩემი ჯამიდან...“