ცოდვები და სათნოებები

აბორტი - შვილთა კვლა

ამპარტავნება

ხიბლი

ამაოდ მეტყველება, მრავლის მეტყველება, ბილწსიტყვაობა

განკითხვა

მცონარება (სიზარმაცე)

ვერცხლისმოყვარეობა (ანგარება)

სიძვა-მრუშება

მემთვრალეობა

თამბაქოს წევა და მანკიერი ჩვევები

გემოთმოყვარება და ნაყროვანება

ურწმუნოება, ეკლესიის წინააღმდეგ მიმართული ცოდვები

სიცრუე, თვალთმაქცობა

ნარკომანია

 

მოწყალება

მარხვა

ლოცვა

სინანული აღსარება სიმდაბლე (თავმდაბლობა)

მოთმინება, მიმტევებლობა

სიყვარული