წმიდანთა სახელები, მათი ხსენების დღეები
და სახელთა მნიშვნელობის განმარტება

(სათვეო კალენდრის მიხედვით)

თარიღები მოცემულია ახალი სტილით

დედათა სახელები

- ქ -

ქაბატო

ქალია

ქარისია - მოალერსე, ალერსიანი (ბერძ.)

ქეთევანი

ქიონია - თოვლისა, თოვლიანი (ბერძ.)

ქრისტა

ქრისია - ოქროსი (ბერძ.)

ქრისტინა - ქრისტესი (ბერძ.)

ქრისტოდულა - ქრისტეს მსახური (ბერძ.)

ქსანთიპა

ქსენია - უცხოელი, მოგზაური (ბერძ.)

ქურციკა

ქუსდაზატი