წმიდანთა სახელები, მათი ხსენების დღეები
და სახელთა მნიშვნელობის განმარტება

(სათვეო კალენდრის მიხედვით)

თარიღები მოცემულია ახალი სტილით

მამათა სახელები

- ა -

აარონ - მთიანი

აბაზა - ტოლმკლავიანი (სპარს. ოსური)

აბდია - უფლის მსახური (ებრ.); მსახური (ქალდ.)

აბდიესი - იესოს მსახური (ებრ.)

აბდონი - მსახური (ებრ.)

აბელი - წუხილი, ფუსფუსი

აბენესი

აბესალომი - მშვიდობის მამა

აბიათარი

აბიბოს - თავთავი, გაზაფხული

აბიმი - მწვანე თავთავი

აბო - ღვთის სიმტკიცე, ღვთის კაცი;

აბრაამ - მრავალთა ერთა მამა (ებრ.)

აბუდიმე

აბუნდი - ბარაქიანი, უხვი;

აგათონიკე - კეთილმძლეველი (ბერძ.)

აგაპე - სიყვარული (ბერძ.)

აგლაიოსი - მბრწყინავი (ბერძ.)

აგნი - კრავი (ლათ.)

ადამი - თიხა, წითელი მიწა (ებრ.)

ადარნასე (ადარნერსე) - ცეცხლოვანი ნერსე (სპ.)

ადიკო

ადრიანე - ადრიიდან მოსული (ლათ.)

აეტი - არწივი, ორბი (ბერძ.)

ავაგი

ავალა

ავგაროზი

ავგუსტინე

ავდელი - (სპ.)

ავდიკი - უარისმყოფელი (სპ.)

ავდიფაქსი - (სპ.)

ავთანდილი

ავტონომე - თვითსჯულმდებელი (ბერძ.)

ავქსენტი - გამრავლება (ბერძ.)

ავქტე - გამრავლებული (ბერძ.)

აზა - სიშავე, ძლიერება

აზადანი - სმენა (სპ.)

აზარია - ღვთის შეწევნა (ებრ.)

აზატი - საჭურისი (სპ.)

ათანასე - უკვდავი (ბერძ.)

ათინოგენე - ათინას ნაშიერი (ბერძ.)

ათინოდორე - ათინას წყალობა (ბერძ.)

აიდემური

აითალე - ღვთის მიერ მოყვანილი (სპ.)

აკაკი - უწყინარი (ბერძ.)

აკეფსი - შეუდრეკელი (სპ.)

აკეფსიმე - მქირდავი (სპ.)

აკვილა - არწივი (ლათ.)

აკვინდინე - უსაფრთხო (ბერძ.)

აკუტიონი - მეტად მკვეთრი (ლათ.)

ალავერდა - ღმრთის მოციქული (თურქ.)

ალექსანდრე - მხნე, მამაცი, ხალხის მცველი (ბერძ.)

ალექსი - მცველი, შემწე (ბერძ.)

ალვიპი - უდარდელი (ბერძ.)

ალიმი

ალმასხანი

ალუდა - მელუდე, ლუდის მომდუღებელი (ოსური)

ალფესი - ცვლილება (ებრ.)

ალფიოს

ალხაზა

ამბაკო - ღვთის სიყვარული (ებრ.)

ამბერკი - დამყენებელი (ლათ.)

ამბროსი - უკვდავი, საღმრთო (ბერძ.)

ამირანდო

ამირანი

ამონი - ქვიშიანი (ეგვიპტ.), მხატვარი, დახელოვნებული ოსტატი (ებრ.)

ამონიტე

ამოსი - მტკიცე (ებრ.)

ამპლი - დიდი, ვრცელი (ლათ.)

ამფიანე - ირგვლივ, წრიული

ამფილოქე - საფარში მჯდომი (ბერძ.)

ანანია - მადლი უფლისა, მფარველობა ღვთისა (ებრ.)

ანასტასი - აღდგომა (ბერძ.)

ანატოლი - აღმოსავლელი (ბერძ.)

ანგეა - სადღესასწაულო, საზეიმო (ებრ.)

ანგელარი - მაცნე (ბერძ.)

ანგია - ჭურჭელი (ბერძ.)

ანდრია - მამაცი (ბერძ.)

ანდრონიკე - მძლე (ბერძ.)

ანდუყაფარი

ანემპოდისტე - დაუბრკოლებელი (ბერძ.)

ანექტი - გასაძლისი, მოსათმენი (ბერძ.)

ანთვირე - აყვავებული (ბერძ.)

ანთიმოზი - ყვავილოვანი (ბერძ.)

ანიკიტე - უძლეველი (ბერძ.)

ანინე

ანტიოქე - წინააღმდგომი, შემხვედრი (ბერძ.)

ანტიპა - შეუპოვარი, მტკიცე ყველაფრის მიმართ (ბერძ.)

ანტიპატრე - მამის მაგიერი (ბერძ.)

ანტონი - სანაცვლოდ შეძენა (ბერძ.)

ანტონინე

ანუბი

აპელი - კრების კუთვნილი (ბერძ.), მოუწოდებელი (ლათ.)

აპოლინარი - აპოლონისა (ბერძ.)

აპოლონი - აპოლოსი (ბერძ.)

აპოლოსი - დამღუპველი (ბერძ.)

აპრონიანე - მოულოდნელი (ბერძ.)

არდალიონი - სასხურებელი ჭურჭელი; გასვრილი (ბერძ.), მოუსვენარი (ლათ.)

არდაშელი

არეთა - არწივი (არაბ.)

არიანე

არიოსი - ლომი (ებრ.)

არესი - ომის ღმერთის სახელით (ბერძ.)

არისტარქე - უმაღლესი, უფროსი (ბერძ.)

არისტობულე - საუკეთესო მრჩეველი (ბერძ.)

არისტოკლე - მშვენიერი, დიდებული (ბერძ.)

არისტონი - საუკეთესო, თვალსაჩინო (ბერძ.)

არკადი - არკადიელი (ბერძ.)

არპილა - გუთელი;

არსენი - მხნე (ბერძ.)

არტემი - ჯანსაღი (ბერძ.)

არტემონი - იალქანი (ბერძ.)

არქილე

არქიპო

არჩილი - არიელთა მოდგმისა (სპ.)

არჯევანი

ასინკრიტე - შეუდარებელი (ბერძ.)

ასკალონი

ასკლიპიოდოტე - ესკულაპეს ძღვენი (ბერძ.)

ასლამაზი

ასლანი

ასპანი

ასტერი - ვარსკვლავი (ბერძ.)

ასტიონე

ასტიოსი - საქალაქო (ბერძ.)

ატიკე - მეზობელი ეტიკიდან (ბერძ.)

ატიოსი - თავდამსხმელი (ბერძ.)

აფთარი

აფთონი - სიუხვე (ბერძ.)

აფრასიონი

აფრიკანე

აქაზი - მფლობელი (ებრ.)

აქაია - უფლის მეგობარი (ებრ.)

აქაიკი - აქაველი (ბერძ.), მწუხარე (ებრ.)

აქილე - ლაშქრისათვის მწუხარების მომტანი (ბერძ.)

აღათანგელოზი - კეთილმახარობელი (ბერძ.)

აღათოდორე - კეთილი ძღვენი, ნიჭი (ბერძნ.)

აღათონი - კეთილი (ბერძ.)

აღათოპო - ფეხბედნიერი (ბერძ.)

აღაპი - სიყვარული (ბერძ.)

აღაპიტე - საყვარელი (ბერძ.)

აღბუღა

აშოტი