წმიდანთა სახელები, მათი ხსენების დღეები
და სახელთა მნიშვნელობის განმარტება

(სათვეო კალენდრის მიხედვით)

თარიღები მოცემულია ახალი სტილით

მამათა სახელები

- ბ -

ბაადური - მამაცი, გმირი, გოლიათი (მონღ.)

ბაბილა - აღრევა (სირ. ებრ.)

ბაგრატი (იხ. პანკრატი)

ბათუსი

ბაკური - ღვთისშვილი, ძე ღმრთისა (სპ.)

ბაკხუსი - მეღვინეობის ღმერთი (ბერძ.)

ბაპტოსი

ბარათა

ბარაქიოსი - ღვთის მიერ კურთხეული (ებრ.)

ბარაქისე - (სპ.)

ბარბარი

ბართლომე - თოლომეს შვილი (ებრ.)

ბარნაბა - ძე ნუგეშისა (ებრ.)

ბარსანოფი

ბარსისე

ბარული - უფლის მონა (სირ.)

ბარუქი - კურთხეული (ებრ.)

ბარძიმი

ბასიანე

ბასილი - სამეფო (ბერძ.)

ბასოსი

ბაქარი - (სპ.) „ბაკურის“ ქართული ფორმა

ბაქტისი

ბაჭუკი

ბახუ

ბახუტა - ბედის მომცემელი, ბედის წყალობა (ირან.)

ბებური

ბეგლარი

ბედიანე

ბეკო

ბენედიქტე - კურთხეული (ლათ.)

ბენიამინი - ძე ძლიერებისა (ებრ.)

ბეჟანი - არიელთა (ირანელთა) სივრცე, ქვეყანა (ირან.)

ბერი

ბესარიონი - ტყიანი (ბერძ.)

ბექა

ბეშქენი - ხელოვნება, ხელსაქმე (სპ.)

ბეცია

ბითონიოსი - ღრმა (ბერძ.)

ბიკენტი - მძლეველი (ლათ.)

ბირთველი

ბირილადე

ბიქტორი - მძლე (ლათ.)

ბიძინა

ბიჭია

ბოიანი

ბონიფანტე - კეთილის მოქმედი (ლათ.)

ბორისი - (სლავ.)

ბოსტა

ბოცო

ბუჭულა