წმიდანთა სახელები, მათი ხსენების დღეები
და სახელთა მნიშვნელობის განმარტება

(სათვეო კალენდრის მიხედვით)

თარიღები მოცემულია ახალი სტილით

დედათა სახელები

- მ -

მადანი

მავრა - მუქი, შავი, შავგრემანი (ბერძ.)

მაზიტა

მათუნა

მაია

მაკა

მაკრინა - ხმელი, მშრალი (ბერძ.)

მამელხვა

მამიკა

მამისიმედი

მანანა

მანეფა - მოცემული ნაწილი (ებრ.)

მანიჟა

მარგალიტა

მარგო

მართა

მარიამი - ქალბატონი, ბანოვანი (ებრ.)

მარინე - ზღვისა (ლათ.)

მარიონილა

მასტრიდია - გამომკვლეველი (ბერძ.)

მარიხი

მატრონა - მცოდნე (ლათ.)

მელანია - შავი (ბერძ.)

მელიტინა - თაფლისა (ბერძ.)

მეტია

მზეთვალა

მზექალა

მზეხა

მზეხათუნი

მზისთანადარი

მინადორა - თვის საჩუქარი (ბერძ.)

მიროპია - მირონის გამკეთებელი (ბერძ.)

მიტრადორა - დედის საჩუქარი (ბერძ.)

მნათობი

მნათობისა

მოიკო

მონავარდისა

მუზა - ძვ. ბერძენთა ქალღმერთი მეცნიერებისა და ხელოვნებისა (ბერძ.)