წმიდანთა სახელები, მათი ხსენების დღეები
და სახელთა მნიშვნელობის განმარტება

(სათვეო კალენდრის მიხედვით)

თარიღები მოცემულია ახალი სტილით

დედათა სახელები

- ზ -

ზეინაბი

ზინაიდა - ღვთიური (ბერძ.)

ზინობია - ღვთის სათნოდ მცხოვრები (ბერძ.)

ზოია - სიცოცხლე (ბერძ.)