ძველი აღთქმა სარჩევზე გადასვლა

ფსალმუნნი

ფსალმუნი 116

ახალი ქართულით ძველი ქართულით
1

აქეთ უფალი, ხალხნო ყოველნო, ადიდეთ იგი, ერნო ყოველნო!

1

უგალობდით უფალსა ყოველი თესლები და აქებდით მას ყოველი ერი;

2 რადგან გაძლიერდა ჩვენს მიმართ წყალობა მისი, და ჭეშმარიტება უფლისა უკუნისამდეა. ადიდეთ უფალი! 2 რამეთუ განძლიერდა ჩუენ ზედა წყალობაჲ მისი, და ჭეშმარიტება უფლისაჲ ჰგიეს უკუნისამდე.