წიგნი მათესი

წიგნი მარკოზისა

1-7 თავები 15-21 თავები 1-4 თავები 9-12 თავები
8-14 თავები 22-28 თავები 5-8 თავები 13-16 თავები

საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ბიბლიის თარგმნის ჯგუფის თარგმანი.
ხელმძღვანელი: პროტოპრესვიტერი გიორგი გამრეკელი