გიორგი ნემსაძე

წარმოდგენილი გულსაკიდი ჯვრების შინაარსობრივი არსი და
ნაკეთობისათვის გამოყენებული ბზის მასალის ანოტაცია


წმინდა ნინოს ჯვარი ჩარჩოში

 


ჯვარი ბოლნური ექვსფრთიანი
ანგელოზებით ჩარჩოში

 


ჯვარი ბოლნური
ექვსფრთიანი ანგელოზებით

 


სამკერდე ჯვარი ბოლნური
ორფრთიანი ანგელოზებით

 


სამკერდე ჯვარი ბოლნური მასიურიჯვარი წნულით მუდმივობა 

 


ჯვარი ბოლნური რელიეფური 

 


სამკერდე ჯვარი ჩარჩოში 

 


სამკერდე ჯვარი სერაფიმებით - ამაღლება

 


ბოლნური ამაღლების ჯვარი სერაფიმებით


ფუნჯი სამ-წნულიანი 

 


ფუნჯი გრეხილი ორ-წნულიანი 

 


ფუნჯი ორ-წნულიანი გრეხილი 

 


ფუნჯი გრეხილი
ორი წნულით

 


უსუპი

 


ფუნჯი გრეხილი
ორი წნულით კონუსი

 


შვიდ-ქიმიანი ვარსკვლავი

 


ორი გული


ზეთისა და მირონის საცხები კომბინირებული ფუნჯი

 

 
წმინდა ნინოს ჯვარი ჩარჩოში
ჯვარი ბოლნური ექვსფრთიანი ანგელოზებით ჩარჩოში
ჯვარი ბოლნური ექვსფრთიანი ანგელოზებით
სამკერდე ჯვარი ბოლნური ორფრთიანი ანგელოზებით
სამკერდე ჯვარი ბოლნური მასიური
ჯვარი წნულით მუდმივობა
ჯვარი ბოლნური რელიეფური
სამკერდე ჯვარი ჩარჩოში
სამკერდე ჯვარი სერაფიმებით - ამაღლება
ბოლნური ამაღლების ჯვარი სერაფიმებით
ფუნჯი სამ-წნულიანი
ფუნჯი გრეხილი ორ-წნულიანი
ფუნჯი ორ-წნულიანი გრეხილი
ფუნჯი გრეხილი ორი წნულით
უსუპი
ფუნჯი გრეხილი ორი წნულით კონუსი
შვიდ-ქიმიანი ვარსკვლავი
ორი გული
ზეთისა და მირონის საცხები კომბინირებული ფუნჯი

ავტორის საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელექტრონული ფოსტა: gnemsadze@mail.ru
მობილური: 591 114118