წმიდანთა ცხოვრება

.: ჩ :.

  ძვ.სტ. ახ.სტ.
თოთხმეტნი ათასნი ჩვილნი მოწამენი, მოწყვეტილნი იროდის მიერ ბეთლემს ჰურიასტანისასა (I) 29.12 11.01