ქართული გალობის მოამაგენი - ძმები კარბელაშვილები


მარცხნიდან: დეკანოზი პოლიევქტოს, დეკანოზი ვასილი (შემდგომში ეპისკოპოსი სტეფანე),
მღვდელი პეტრე და დეკანოზი ანდრია კარბელაშვილები

ეპისკოპოსი სტეფანე (ვასილი) კარბელაშვილი

დეკანოზი პოლიევქტოს კარბელაშვილი

დეკანოზი პოლიევქტოს კარბელაშვილი ქართული საგალობლები“

მღვდელი ფილიმონ კარბელაშვილი
„სიტყვა თქმული მოსწავლეთა მიმართ ქართულის გალობისა, წმიდის ნინას სობორსა შინა, ბოდბეს“