ახალი აღთქმა უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესი

წმ. გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის კრიტიკულად დადგენილი ტექსტის მეორე სრული გამოცემის მიხედვით

წმიდაჲ ოთხთავი

საქმე წმიდათა მოციქულთა (აღწერილი ლუკა მახარებელისა) [თავები: 1-7, 8-14, 15-21, 22-28]

კათოლიკე ეპისტოლენი

ეპისტოლენი პავლე მოციქულისა

გამოცხადებაჲ იოვანესი (თარგმანი წმ. ექვთიმე მთაწმინდელისა) [თავები: 1-7, 8-14, 15-22]