ლოცვანი ღმრთისმშობლის სხვადასხვა
სასწაულთმოქმედი ხატების მიმართ

ლოცვა ყოვლადწმიდისა ღვთისმშობლის ხატისა „მოულოდებელი სიხარული“
(ევედრებიან სიყრუისაგან განკურნებისათვის)

ლოცვა ყოვლად-წმიდისა ღვთისმშობლის ხატისა „ბარძიმი შეუსმელი“
(ლოთობისა და ნარკომანიის საწინააღმდეგოდ)

ლოცვა ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლის ივერიისად (ქართულად) წოდებული ხატის მიმართ
(ევედრებიან ჭირის, ჟამიანობის დროის, სიბრმავის და სიყრუის განსაკურნებლად)

ლოცვა ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლის ხატის „ძუძუსმაწოვებელის“ მიმართ
(ევედრებიან მეძუძური და მშობიარე დედები)

ლოცვა ვატოპედის ღვთისმშობლის ხატისადმი „ნუგეში“ ანუ „მანუგეშებელი“
(სნეულებათაგან განკურნებისათვის)

ლოცვანი ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის „ვლადიმირის“ ხატის მიმართ
(უცხოტომელთა შემოსევისას, მართლმადიდებელი სარწმუნოების განმტკიცებისათვის, ერესებისა და სქიზმებისაგან დასახსნელად, მოშუღართა შესარიგებლად, სამშობლოს დაცვისათვის)

ლოცვანი ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის „ტიხვინის“ ხატის მიმართ
(ბრმათათვის მხედველობის დასაბრუნებლად, ეშმაკთა განსხმისათვის, ბავშვთა სნეულების დროს, სახსრების დაუძლურების, დამბლის, ბნედის (ავი ზნის) და უცხოტომელთა თავდასხმისას)

ლოცვანი ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატის „ღვთისმოყვარეს“ მიმართ
(ევედრებიან ჭირის, ქოლერის ეპიდემიის დროს)

ლოცვანი ყაზანის ღმრთისმშობლის ხატისადმი
(ევედრებიან ბრმათათვის მხედველობის დასაბრუნებლად, უცხოტომელთა თავდასხმების ასაცილებლად; განსაცდელში შუამდგომელად გვევლინება და ქორწინებას აკურთხებს)

ლოცვა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატისადმი „ვნებისა“
(ევედრებიან ბრმები და კოჭლები, ასევე ხანძრის დროს)

ლოცვა ტოლგის ღვთისმშობლის ხატის მიმართ
(ევედრებიან გვალვისა და უწვიმობის დროს)

ლოცვა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატისადმი „ღირს არს“
(ევედრებიან სულიერი სა ხორციელი სნეულებების დროს, ყოველგვარი საქმის დასრულებისას)

ლოცვა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატის „ცხოველსმყოფელი წყაროს“ მიმართ
(ევედრებიან ხორციელ სნეულებათაგან ტანჯულნი, ასევე ვნებებით და სულიერი უძლურებით შეპყრობილნი)

ლოცვა სმოლენსკის ოდიგიტრიის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატის მიმართ
(ევედრებიან ისინი ვინც ხანგრძლივი მოგზაურობისათვის ემზადებიან, შეეწევა ყოველგვარ კეთილ წამოწყებას)

ლოცვა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატის „მოალერსეს“ მიმართ
(ევედრებიან სნეულებათაგან აღსადგენად)

ლოცვანი მურომის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატის მიმართ
(ევედრებიან რათა მიიღონ სული გონიერებისა, კეთილმსახურებისა, გულმოწყალებისა, მოკრძალებისა, სიწმიდისა და სიმართლისა, რათა დაიცვას ქრისტიანთა ქვეყნები და ქალაქები)

ლოცვანი ილინ-ჩერნიგოვის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატის მიმართ
(ევედრებიან დამბლის, ყვავილის, ფეხის ტკივილისაგან განსაკურნებლად, ბოროტ ძალთა თავდასხმისას და მოულოდნელად სიკვდილისაგან დასაცავად)

ლოცვა ღვთისმშობლის ხატისადმი „დაღრჩობისაგან დამხსნელი“
(მიმართავენ ისინი, ვინც წყლის სტიქიასთან არიან დაკავშირებულნი)

ლოცვა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატის „მსწრაფლშემსმენელის“ მიმართ
(ევედრებიან მრავალთა უძლურებათა - სიბრმავის, კოჭლობის, სისუსტის ჟამს, ასევე ტყვეობისა და გემის დაღუპვისას)

ლოცვა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის თევდორესეული ხატისადმი
(ევედრებიან მძიმე მშობიარობისას)

ლოცვა ალბაზინის ღმრთისმშობლის ხატისადმი „სიტყვა ხორციელ იქმნა“
(ევედრებიან ბავშვის დაბადების მოლოდინში და მძიმე მშობიარობისას)

ლოცვა კოზელშანის ღმრთისმშობლის ხატისადმი
(ევედრებიან სხეულის სხვადასხვაგვარი დაზიანების, ტრამვების დროს)

ლოცვანი ჩერნიგოვ-გეთსიმანიის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატისადმი
(ევედრებიან ეშმაკეულთათვის და თვალების დაავადების განსაკურნებლად)

ლოცვა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატისადმი „ცოდვილთა ხელისამპყრობელი“
(ევედრებიან ცოდვებისაგან შეპყრობილი სულებისათვის, ყოველგვარი სასოწარკვეთილების, უიმედობისა და სულიერი მწუხარებისას)

ლოცვანი ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატისადმი „ძლევაშემოსილი“
(ევედრებიან სიმართლის, გულითადი სიხარულის, ურთიერთისადმი გულწრფელი სიყვარულის მოსაპოვებლად, მამულის მშვიდობისა და დაცვისათვის)

ლოცვანი ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატისადმი „წარწყმედულთა მომპოვნებელი“
(ევედრებიან თავისა და კბილის ტკივილის დროს, თვალის სნეულების განსაკურნებლად, ასევე მომაკვდავ ყრმათათვის და მართლამდიდებლობიდან განდგმომილთათვის, ღვთივსათნო ქორწინებისათვის და მათთვის, ვისაც ლოთობის ცოდვისკენ აქვს მიდრეკილება)

ლოცვანი ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატისადმი „დაშრიტე მწუხარება ჩემი“
(ევედრებიან ხროციელი სნეულების და მწუხარების დროს; ასევე ცოდვილ ვნებათა აღელვებულ გულთა დასამშვიდებლად)

ლოცვა პოჩაევის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატისადმი
(ევედრებიან ერესისა და სქმიზმის დასაცავად, უცხოტომელთა შემოსევისას, სულიერი და ხორციელი სიბრმავის განსაკურნებლად, ტყვეობისაგან დახსნისათვის)

ლოცვა დონის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატისადმი

ლოცვა კალუგის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატისადმი
(ევედრებიან სისუსტის, ასევე ყურის, - სმენის - სნეულებით შეპყრობილნი)

ლოცვა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატისადმი „შეუწველი მაყვალი“
(დიდი შემწეა ხანძრის დროს. სინას მთაზე, როდესაც ჭექა-ქუხილი საშიში ხდება, ამ ხატის წინაშე პარაკლისს აღასრულებენ)

ლოცვა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატისადმი „გონების მომნიჭებელი“
(ევედრებიან გონებასუსტი ბავშვებისათვის, ასევე სწავლაში წარმატების მისაღწევად)

ლოცვანი ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატის კურსკის „ზეციური ნიშანის“ მიმართ
(ევედრებიან სიბრმავის განსაკურნებლად)

ლოცვანი ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატის ნოვგოროდის „ზეციური ნიშანის“ მიმართ
(ევედრებიან უბედურებათაგან და მძარცველთაგან ხსნისათვის)

ლოცვანი ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატის „აღმადგინებელის“ მიმართ
(ევედრებიან სხვადასხვა სნეულებათაგან განკურნებას)

ლოცვანი ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლის საფარველის ხატის მიმართ

ლოცვანი იერუსალიმის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატის მიმართ
(ევედრებიან ხანძრის, ეპიდემიის დროს, ასევე პირუტყვის ხანძრისაგან დასახსნელად; ამასთან, სიბრმავისა და დამბლის განსაკურნებლად)

ლოცვა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ხატის „განმათავისუფლებელის“ მიმართ
(ევედრებიან ეშმაკეულთა და სხვადასხვაგვარი სნეულებით შეპყრობილთა განკურნებისათვის)

ლოცვა ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლისა ხატისადმი „ყოველთა მწუხარეთა სიხარული“
(ევედრებიან ჩაგრულნი, ბეჩავნი, წამებულნი; შეტევებით, ხელების სისუსტით, ყელის სნეულებით ტანჯულნი და ტუბერკულოზით დაავადებულნი)

ლოცვა ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლისა ხატისადმი „მიჰხედე სიმდაბლესა“
(ევედრებიან სიბრმავის განსაკურნებლად)

ლოცვა ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლისა ხატისადმი „სამი სიხარული“
(ევედრებიან ბრალდებულთა გამართლებისათვის, ტყვეობიდან დახსნისათვის, დაკარგულის დაბრუნებისათვის)

ლოცვა ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლისა ხატისადმი „შვიდისრიანი“
(ევედრებიან კოჭლობის და სისუსტის განსაკურნებლად, ასევე მოშუღართა შესარიგებლად)

ლოცვა ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლისა ხატისადმი „მადლმოსილი ზეცა“
(ევედრებიან წარმართებისათვის გზისა, რომელიც ცხონებასთან და ზეციური სასუფევლის დამკვიდრებასთან მიგვიძღვება)