დასაბეჭდი ვერსიები

 

ლოცვანი

 

ზოგიერთ ლოცვაში გამოყენებულია ამჟამად ხმარებიდან ამოღებული ძველი ქართული ხუთი ასო:
ჲ - იოტა, ჳ - ვიე, ჱ - ე მერვე. ჴ - ხარი, ჵ - ჰოე. ჲ იკითხება როგორც ი, ჳ - როგორც ვი, ჱ - როგორც ეი, ჴ - ხ, ჵ - ჰოი.

ლოცვის დროს პირჯვრის წერისა და მეტანიის შესახებ

იესოს ლოცვა: უფალო იესუ ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, შემიწყალე მე ცოდვილი
ამ ლოცვას 2000 წლის ისტორია აქვს. წმინდა მამების აზრით, იგი მისტიკური ძალისა და მნიშვნელობის მქონეა. მას იმეორებდნენ წმინდა მოციქულები და წმინდა მამები. ჩვენც ამ ლოცვას განუწყვეტლივ უნდა ვიმეორებდეთ, რადგანაც იგი წმენდს, ზღუდავს და იცავს გულსა და გონებას ბოროტი გულის-თქმისა და აზრებისაგან. შემდეგ ეს შინაგანი ლოცვა უკვე წინაპირობა ხდება ღვთაებრივი ნათლის გამობრწყინებისა. იესოს ლოცვას ვლოცულობთ, როგორც ხმამაღლა, ასევე - გულში. იგი შეგვიძლია ვიმეოროთ ნებისმიერ მდგომარეობაში - ვზივართ თუ ვწევართ, ვჭამთ თუ ვმგზავრობთ, გვიჭირს თუ გვილხინს.

ყოველდღიური 7-გზის ლოცვები ჩვენი ბედნიერებისათვის (PDF ხუცურად)

ლოცვანი ყოველთა შვიდეულთა დღეთანი (PDF ხუცურად)
ამ ლოცვებში გადმოცემულია ვედრება ღვთის, ზეციური ძალების და წმინდანების მიმართ, ბოროტ გულის-სიტყვათა წინააღმდეგ. ისინი, ჩვენი სურვილისამებრ, შეგვიძლია წავიკითხოთ „დილის“ და „ძილის წინ“ ლოცვების შემდეგ. ასე, მაგალითად - ორშაბათ დილას, როდესაც მოვრჩებით „დილის ლოცვების“ კითხვას, შეგვიძლია წავიკითხოთ - „ლოცვა ბოროტთა გულისსიტყვათათვის ორშაბათს“. ორშაბათ საღამოს, როდესაც მოვრჩებით ლოცვებს „ძილის წინ“, შეგვიძლია წავიკითხოთ - „ლოცვა შეწევნითა ღვთისათა და იოელ მთავარანგელოზისათა ორშაბათს“ და ა.შ.

სხვადასხვა ყოველდღიური ლოცვანი

„ღირს არს“-ის ნაცვლად საკითხავნი საგალობლენი სრულიად წელიწადსა შინა

ფსალმუნნი მეფისა დავითისა

კანონი 1 კანონი 6 კანონი 11 კანონი 16
კანონი 2 კანონი 7 კანონი 12 კანონი 17
კანონი 3 კანონი 8 კანონი 13 კანონი 18
კანონი 4 კანონი 9 კანონი 14 კანონი 19
კანონი 5 კანონი 10 კანონი 15 კანონი 20

ფსალმუნთა კითხვის წესი

წმიდა პასექისა და ბრწყინვალე შვიდეულის ჟამნობა

ვნების შვიდეულის გალობანი

ტროპარები და კონდაკები

 

სხვადასხვა ლოცვანი

ლოცუანი შუაღამისანი

ლოცვანი წმიდა სამებისა და იესო ქრისტეს მიმართ

ლოცვანი ღმრთისმშობლისადმი

ლოცვანი ღმრთისმშობლის სხვადასხვა სასწაულთმოქმედი ხატების მიმართ

ლოცვანი სამშობლოსათვის

ლოცვანი ოჯახის კეთილდღეობისთვის

ლოცვანი მიცვალებულთათვის

ლოცვანი სხვადასხვა საჭიროებისათვის

 

პარაკლისები
პარაკლისი (ბერძ. „თხოვნა“, „გულმოდგინე ვედრება“, „ნუგეში“) არის სავედრებელი ლოცვა ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლისადმი ან სხვა წმინდანებისადმი, აღესრულება საზოგადო ან კერძო საჭიროებისამებრ - სრულდება მღვდლის მიერ მრევლისათვის, თუმცა ერისკაცსაც აქვს უფლება წაიკითხოს პარაკლისი, თავისი სახარებით, გარდა მღვდლის ჩასართავებისა - მადლობის ნიშნად ღმრთისადმი ან ამა თუ იმ წმინდანისადმი. ღმრთისმშობლის პარაკლისის მიხედვით შეიქმნა ჯვრის, მოციქულთა, მოწამეთა და სხვა პარაკლისები. იგი შეიძლება შესრულდეს დაუჯდომელთან და მცირე აიაზმასთან (წყალკურთხევასთან) ერთად.
პარაკლისი თავისი აგებულებით (საღმრთისმსახურო მიმდევრობით) არის შემოკლებული და ცოტათი შეცვლილი ცისკარი (ცისკრის ლოცვა). პარაკლისზე იკითხება 142-ე ფსალმუნი: „უფალო, შეისმინე ლოცვისა ჩემისა...“, შემდეგ „ღმერთი უფალი“ და ტროპარები, რასაც მოსდევს 50-ე ფსალმუნი და კანონი (I-IX გალობა - ძლისპირები თავიანთი ტროპარებით,), რომელშიც ჩართულია - სახარება, კვერექსები და განტევება. არსებობს სამადლობელი პარაკლისი, როდესაც ღმერთს მადლობას სწირავენ განსაკუთრებული შეწევნისათვის. ზოგჯერ პარაკლისს იხდიან იმისთვის, რომ თავიდან აცილებულ იქნეს ღმრთის რისხვა: სავედრებელ პარაკლისებს იხდიან ავადმყოფობების, უწვიმობის, მიწისძვრის, ომის, ეპიდემიის, ხანძრის დროს და სხვა.


(შენიშვნა: ერისკაცი კურსივით (ე.ი. დახრით) ნაბეჭდ ტექსტს არ კითხულობს.)

 

დაუჯდომლები (აკათისტოები)

 

სადიდებელ-სავედრებელი გალობანი, კანონები

 

ადღესასწაულო განგებანი

სადღესასწაულო განგება ივერიის დედა ღმრთისმშობლის ხატისა, პორტაიტისად წოდებულისა (თინათინ მჭედლიშვილი)  
სადღესასწაულო წეს-განგება ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლის სასწაულთმოქმედისა ხატისა „მოულოდნელი სიხარული“  
სადღესასწაულო განგება წმიდისა დიდისა მოწამისა აბო ტფილელისა (თინათინ მჭედლიშვილი)  
განგება წმიდათა ასი ათასთა მოწამეთა, ხუარაზმელთაგან ტფილისს წამებულთა (თინათინ მჭედლიშვილი) PDF ხუცურად
სადღესასწაულო განგება ღირსისა მამისა ჩუენისა გრიგოლ ხანძთელისა არქიმანდრიტისა უდაბნოთა კლარჯეთისათა და აღმაშენებელისა ხანძთისა და შატბერდისა (თინათინ მჭედლიშვილი)  
განგება ღირსისა მამისა ჩუენისა სერგი რადონეჟელსა იღუმენისა და აღმაშენებელისა სამებისა ლავრისა (თინათინ მჭედლიშვილი)  
განგება ნაწილთა აღმოყუანებისა ღირსისა და ღმერთშემოსილისა მამისა სერგი რადონეჟელსა იღუმენისა და აღმაშენებელისა სამებისა ლავრისა (თინათინ მჭედლიშვილი)  
სადღესასწაულო განგება წმიდისა დიდისა მეფისა ვახტანგ გორგასლისა (თინათინ მჭედლიშვილი)  
სადღესასწაულო განგება წმიდისა და კეთილმსახურისა მეფისა თამარისი (თინათინ მჭედლიშვილი) PDF ხუცურად
სადღესასწაულო წეს-განგება ღირსისა მამისა ჩუენისა სერაფიმე საროველისა საკვირველთმოქმედისა (თინათინ მჭედლიშვილი)  
წეს-განგება ღირსისა მამისა ჩუენისა არქიმანდრიტისა გაბრიელისა, აღმსარებელისა და სალოსისა (თინათინ მჭედლიშვილი) PDF ხუცურად
სადღესასწაულო წეს-განგება წმიდათა აღმსარებელთა მამათა ჩუენთა, იოვანესი და გიორგი-იოანე ბეთანიელთა (თინათინ მჭედლიშვილი)  
სადღესასწაულო წეს-განგება ღირსისა მამისა ჩუენისა სერაპიონ ზარზმელისა (თინათინ მჭედლიშვილი)  
სადღესასწაულო წეს-განგება ღირსისა მამისა ჩუენისა ზენონ იყალთოელისა (თინათინ მჭედლიშვილი) PDF ხუცურად
სადღესასწაულო წეს-განგება ღირსისა მამისა ჩუენისა არსენ იყალთოელისა (თინათინ მჭედლიშვილი) PDF ხუცურად
სადღესასწაულო წეს-განგება წმიდისა მამისა ჩუენისა იმერეთის ეპიკოპოსისა გაბრიელისა (თინათინ მჭედლიშვილი)  
სადღესასწაულო წეს-განგება ღირსისა ექვთიმე ღმრთისკაცისა  
სადღესასწაულო წეს-განგება ღირსისა ექვთიმე აღმსარებელისა, ზედაზნელ იღუმენისა  
სადღესასწაულო წეს-განგება ღირსისა და ღმერთშემოსილისა მამისა ჩუენისა გიორგი-პროხორე ქართველისა, ჯუარის მონასტრის მაშენებლისა  
სადღესასწაულო წეს-განგება წმიდისა მღდელმოწამისა დოსითეოზისა, ქუთათელისა მიტროპოლიტისა