ბერი პაისი ათონელი

ტკივილითა და სიყვარულით თანამედროვე ადამიანის შესახებ

წმინდა ბერის გამონათქვამებიდან

ნაწილი პირველი - ცოდვისა და ეშმაკის შესახებ

„ტკბილ იესოსთან განშორებულნი მწარე ფიალას ვსვამთ ჩვენ“

თავი პირველი - იმის შესახებ, რომ ცოდვა მოდაში შემოვიდა

თავი მეორე - იმის შესახებ, რომ ჩვენს დროში ეშმაკი არც თუ სახუმაროდ გათამამდა

თავი მესამე - ამა სოფლის სულზე

თავი მეოთხე - უსამართლობის უდიდესი ცოდვის შესახებ

თავი მეხუთე - „აკურთხევდით და ნუ სწყევთ...“

თავი მეექვსე - იმის შესახებ, რომ ცოდვას უბედურება მოაქვს

 

ნაწილი მეორე - თანამედროვე კულტურის შესახებ

„კულტურა - ეს ძალიან კარგია, მაგრამ იმისათვის, რომ მან სიკეთე მოიტანოს,
აუცილებელია, სულიც კულტურული გახდეს.“

თავი პირველი - ღვთის სიბრძნისა და გარემოს შესახებ

თავი მეორე - იმის შესახებ, რომ მრავალგვარი კომფორტის ეპოქა მრავალგვარი პრობლემის ეპოქის თანასწორია

თავი მესამე - საკუთარი ცხოვრება უნდა გაამარტივო, რათა სულიერი შფოთისაგან გათავისუფლდე

თავი მეოთხე - გარეგან ხმაურზე და შინაგან უშფოთველობაზე

თავი მეხუთე - იმის შესახებ, რომ მრავალი საზრუნავი ღმერთს განაშორებს ადამიანებს

 

ნაწილი მესამე - საღმრთო სულზე და სულზე ამა სოფლისა

„ჭეშმარიტი ადამიანის სულიერი სილამაზე მის შესახედაობასაც ამკობს“

თავი პირველი - საერო განათლებისა და ცოდნის შესახებ

თავი მეორე - ჩვენი ეპოქის რაციონალიზმის შესახებ

თავი მესამე - ახალი თაობა

თავი მეოთხე - უსირცხვილობის და უპატივცემულობის შესახებ

თავი მეხუთე - ადამიანების შინაგან უწესრიგობასა და მათ გარეგნულ შესახედაობაზე

 

ნაწილი მეოთხე - ეკლესია ჩვენს ეპოქაში

„ეკლესია არის ეკლესია ქრისტესი, რომელიც მართავს მას, ეკლესია ეს ტაძარი კი არ არის,
რომელსაც ღვთისმოსავი ადამიანები ქვისგან, ქვიშისა და კირქვისაგან აგებენ,
ბარბაროსები კი ცეცხლით ანადგურებენ, ეკლესია თვით ქრისტეა“

თავი პირველი - განათლების შესახებ

თავი მეორე - სამღვდელოებისა და ეკლესიის შესახებ

თავი მესამე - დღესასწაულებისა და არასამუშაო დღეების შესახებ

თავი მეოთხე - მართლმადიდებლური გარდამოცემის შესახებ

 

ოჯახური ცხოვრება

„მშობლები, რომლებიც შობენ შვილებს ხორციელად, მათ სულიერ განახლებაშიც უნდა მონაწილეობდნენ. ის, რისი გაკეთებაც შვილებისათვის მშობლებს თვითონ არ შეუძლიათ, სამომავლოდ მათ მასწავლებლებს უნდა დააკისრონ. ამიტომ ლოცულობს ჩვენი ეკლესია მშობლებისა და მასწავლებლებისათვის. თუმცა ხორციელი მამების გარდა სულიერი მამებიც არსებობენ. სულიერი მამები ადამიანების სულიერი განახლებისათვის იღწვიან და ბავშვების აღზრდაში გაცილებით ქმედითად ერევიან.“

ყმაწვილები ცხოვრებისეულ გარყვნილებაში

 

ოჯახური ცხოვრება

„მშობლები, რომლებიც შობენ შვილებს ხორციელად, მათ სულიერ განახლებაშიც უნდა მონაწილეობდნენ. ის, რისი გაკეთებაც შვილებისათვის მშობლებს თვითონ არ შეუძლიათ, სამომავლოდ მათ მასწავლებლებს უნდა დააკისრონ. ამიტომ ლოცულობს ჩვენი ეკლესია მშობლებისა და მასწავლებლებისათვის. თუმცა ხორციელი მამების გარდა სულიერი მამებიც არსებობენ. სულიერი მამები ადამიანების სულიერი განახლებისათვის იღწვიან და ბავშვების აღზრდაში გაცილებით ქმედითად ერევიან.“

ყმაწვილები ცხოვრებისეულ გარყვნილებაში

 

ნაწილი პირველი - როგორ შევქმნათ მყარი ოჯახი

„მეუღლეებმა სიყვარულის სათნოება მთელი ძალისხმევით უნდა გამოიმუშაონ, რათა ორნი ყოველთვის ერთობაში ცხოვრობდნენ
და რათა მათთან გამუდმებით იმყოფებოდეს მესამე - ჩვენი ტკბილი ქრისტე“

თავი პირველი - შეხმატკბილებული ოჯახი

თავი მეორე - მოთმინება ოჯახს დანგრევისაგან იცავს

 

ნაწილი მეორე - მშობლები და მათი მოვალეობები

„მშობლები, რომლებიც შობენ შვილებს და ანიჭებენ მათ ხორციელ სხეულებს, მათი სულიერი ხელახლა შობისათვისაც
მთელი ძალებით უნდა იღწვოდნენ“

თავი პირველი - ბავშვების შობა

თავი მეორე - დედის როლი ბავშვების აღზრდაში

თავი მესამე - მშობლების პასუხისმგებლობა შვილების აღზრდაში

 

ნაწილი მესამე - შვილები და მათი მოვალეობები

„მშობლების კურთხევა - ეს უდიდესი მემკვიდრეობაა შვილებისათვის. ამიტომ შვილები უნდა ცდილობდნენ, რომ მშობლების კურთხევა მიიღონ“.

თავი პირველი - შვილები, მშობლები და მათი პრობლემები

თავი მეორე - შვილების პატივისცემა და სიყვარული მშობლების მიმართ

 

ნაწილი მეოთხე - სულიერი ცხოვრება

„როდესაც ადამიანი ღმერთს შეიყვარებს, როდესაც მის უდიდეს მსხვერპლსა და ქველმოქმედებას შეიცნობს,
როდესაც საკუთარ თავსაც აიძულებს, რომ წმინდანებს ბაძავდეს, მსწრაფლ განიწმინდება:
მასში სიმდაბლე მკვიდრდება და იგი საკუთარ უმაქნისობასა და ღვთისადმი უდიდეს უმადურობას აცნობიერებს“

თავი პირველი - ოჯახში სულიერი ცხოვრების შესახებ

თავი მეორე - სამუშაო და სულიერი ცხოვრება

თავი მესამე - ყოველდღიურ ცხოვრებაში თავშეკავების შესახებ

 

ნაწილი მეხუთე - განსაცდელები ჩვენს ცხოვრებაში

„იმისათვის, რომ ტკბილ სამოთხეში მივიდეთ, ამ ცხოვრებაში ბევრი სიმწარე უნდა ვიგემოთ და
განსაცდელგამოვლილებმა მივიღოთ „საზღვარგერთის პასპორტი“

თავი პირველი - „განვვლეთ ჩვენ ცეცხლი და წყალი“

თავი მეორე - სნეულებათა შესახებ

თავი მესამე - ხორციელი ხეიბრობა ღვთის კურთხევაა

თავი მეოთხე - სულიერი კანონები

 

ნაწილი მეექვსე - სიკვდილი და მომავალი ცხოვრება

„ყოველივე იმის შემდეგ, რაც ღმერთმა ჩვენთვის, ადამიანებისათვის მოიმოქმედა, უდიდესი უმადურობა
იქნება, თუ ჯოჯოხეთში მოვხვდებით და ამით მას გავაწყრობთ. ღმერთო, დაიფარე ჯოჯოხეთისაგან
არა მარტო ადამიანი, - თვით პაწაწკინტელა ჩიტიც კი“

თავი პირველი - სიკვდილთან დამოკიდებულება

თავი მეორე - „...არა სწუხდეთ, ვითარცა იგი სხუანი, რომელთა არა აქუთ სასოება“

თავი მესამე - სიცოცხლე სიკვდილის შემდეგ

 

სხვადასხვა