ძველი აღთქმა

თანამედროვე ქართულ ენაზე

დაბადება (დაბ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50

გამოსვლა (გამ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40

ლევიანნი (ლევ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27

რიცხვნი (რიცხ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

მეორე რჯული (რჯლ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

იესო ნავეს ძე (იესო)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

მსაჯულნი (მსაჯ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21

რუთი (რუთ.)

1  2  3  4

პირველი მეფეთა (1 მეფ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

მეორე მეფეთა (2 მეფ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

მესამე მეფეთა (3 მეფ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

მეოთხე მეფეთა (4 მეფ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

პირველი ნეშტთა (1 ნეშტ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29

მეორე ნეშტთა (2 ნეშტ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

პირველი ეზრა (1 ეზრ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

ნეემია (ნეემ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

მეორე ეზრა* (2 ეზრ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9

ტობითი* (ტობ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

ივდითი* (ივდ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

ესთერი (ესთ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

იობი (იობ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42

ფსალმუნნი (ფსალმ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151

იგავნი სოლომონისა (იგავ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

ეკლესიასტე (ეკლ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ქებათა-ქება სოლომონისა (ქებ.)

1  2  3  4  5  6  7  8

სიბრძნე სოლომონისა* (სიბრძ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

სიბრძნე ზირაქისა* (ზირ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51

ესაია წინასწარმეტყველი (ეს.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66

იერემია წინასწარმეტყველი (იერ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52

გოდება იერემიასი (გოდ.)

1  2  3  4  5

ეპისტოლე იერემიასი* (ეპისტ.)

1

ბარუქ წინასწარმეტყველი* (ბარ.)

1  2  3  4  5

ეზეკიელ წინასწარმეტყველი (ეზეკ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

დანიელ წინასწარმეტყველი (დან.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

ოსია წინასწარმეტყველი (ოს.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

იოველ წინასწარმეტყველი (იოვ.)

1  2  3  4

ამოს წინასწარმეტყველი (ამოს)

1  2  3  4  5  6  7  8  9

აბდია წინასწარმეტყველი (აბდ.)

1

იონა წინასწარმეტყველი (იონ.)

1  2  3  4

მიქა წინასწარმეტყველი (მიქ.)

1  2  3  4  5  6  7

ნაუმ წინასწარმეტყველი (ნაუმ.)

1  2  3

აბაკუმ წინასწარმეტყველი (აბაკ.)

1  2  3

სოფონია წინასწარმეტყველი (სოფ.)

1  2  3

ანგია წინასწარმეტყველი (ანგ.)

1  2

ზაქარია წინასწარმეტყველი (ზაქ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

მალაქია წინასწარმეტყველი (მალ.)

1  2  3

პირველი მაკაბელთა* (1 მაკ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

მეორე მაკაბელთა* (2 მაკ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

მესამე მაკაბელთა* (3 მაკ.)

1  2  3  4  5  6  7

მეოთხე მაკაბელთა* (4 მაკ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

მესამე ეზრა* (3 ეზრ.)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

 

* ებრაული დედანი შემონახული არ არის; თარგმნილია ბერძნულიდან. ტექსტი არაკანონიკურია